توضیح عکس توضیح عکس
توضیح عکس تبلیغات

وبلاگ یک مهندس...

وبلاگ یک مهندس...

دانلود گزارش کار ازمایشگاه تست غیرمخرب NDT

در این پست گزارش کارهای ازمایشگاه تست غیر مخرب را برای دانلود شما اماده ساخته ایم.این گزارش ها مربوط به ازمایشگاه تست غیرمخرب دانشگاه شیراز می باشد.شما نیز می توانید گزارش کارهای دانشگاه خودتان را در همه رشته ها برای ما ارسال کنید تا به اسم خودتان منتشر شود.

فهرست گزارش کارهای ازمایشگاه تست غیرمخرب NDT به شرح زیر می باشد :

تست MT یا ازمون ذرات مغناطیسی

تست PT یا ازمون مایع نافذ

تست RT یا تست رادیوگرافی

تست UT یا تست رادیو اولتراسونیک یا ازمون فراصوتی

برای دانلود گزارش کار ازمایشگاه تست غیرمخرب NDT به لینک زیر مراجعه فرمایید :

دانلود کنید.

پسورد : www.spowpowerplant.blogfa.com


برچسب‌ها: دانلود گزارش کار ازمایشگاه تست غیرمخرب, تست MT ازمون ذرات مغناطیسی تست PT ازمون مایع نافذ, تست غیرمخرب, تست RT تست رادیوگرافی تست UT تست رادیو اولتراسونیک, دانلود گزارش کار
+ نوشته شده در  سه شنبه یازدهم آذر 1393ساعت 12:6  توسط spow  | 

برنامه ریزی استراتژیک

بعضی از شرکت ها ازبرنامه ریزی رسمی استفاده نمی کنند و مقداری از شرکت ها نیز که از ان  بهره نمی گیرند.با این حال برنامه ریزی رسمی مزایای چندی در بردارد.این مزایای چندی در بردارد.این مزایا شامل تفکر سیستماتیک وهماهنگی بهتر تلاشهای شرکت واهداف دقیق تر وسنجش بهتر کارایی می شوند.در نتیجه فروش وسوداوری بهبود می یابد.شرکت سه نوع برنامه تهیه می کند.این سه نوع برنامه عبارتند از:برنامه های سالانه-برنامه های بلندمدت وبرنامه های استراتژیک. در برنامه هاز سالانه وبلندمدت شرکت به امور جاری وشیوه ی انجام دادن کارها می پردازد.ولی برنامه ریزی استراتژیک مستلزم سازگاری شرکت با محیط در حال تغییر و بهره جستن از فرصت هایی است که در این زمینه به وجود می اید.درواقع برنامه ریزی استراتژیک این طور تعریف می کنیم:فرایندی که بدان وسیله بین تعیین هدفها وتوانایی های شرکت از یک سو وفرصت های در حال تغییر بازاریابی از سوی دیگرنوعی سازگاری استراتژیک وجودداشته باشد.
فرایند برنامه های استراتژیک
1.تعیین بیانیه ماموریت :بیانیه ماموریت گویای هدف شرکت است که خود وظیفه خطیری است.اگر قرار است رسالت شرکت ان را جهت استفاده از بهترین فرصت ها رهنمون گردد.بایددارای جهت یابی به طرف بازار باشد دقیق وصریح باشد ونه محدود و نه خیلی گسترده وهمین طور انگیزه بخش باشد در این صورت که از اهداف شرکت حمایت لازم به عمل میاید.
2. تعیین اهداف بلندمدت: ماموریت شرکت باید برای کلیه سطوح مدیریت به صورت اهداف تفضیلی دراید.هر مدیر باید دارای اهداف معلوم باشد تا به اهداف موردنظر شرکت دست یابد.
3.طرح ریزی مجموعه فعایت های شرکت:ترکیب فعایت های شرکت عبارتست از مجموعه ای فعایت ها ومحصولاتی که شرکت را تشکیل می دهند.بهترین ترکیب ترکیبی است که نقاط قوت وضعف شرکت را با فرصت های محیطی همساز کند.که در این زمینه شرکت باید اولا  ترکیب فعایت های جاری را تجزیه وتحلیل کند نسبت به افزایش-کاهش ویا حذف منابع تخصیصی به هر کدام تصمیم گیری کند.وثانیا استراتژی های رشد لازم را برای افزودن محصولات جدید به ترکیب فعایت های شرکت تهیه کند.
-در تجزیه وتحلیل ترکیب فعایت های جاری:اولین اقدام مدیریت  شناسایی فعالیت های کلیدی است که شرکت را تشکیل می دهند.این فعایت ها را می توان واحد های فعایت استراتژیک نام نهاد.یک واحد فعایت استراتژیک واحدی از شرکت است که دارای رسالت وهدف جداگانه ای است ومستقل از سایر فعایت های شرکت قابل برنامه ریزی است.قدم بعدی برای تجزیه وتحلیل فعایت ها این است که باید جذ ابیت واحد های فعایت را مورد ارزیابی قرار دهد تا مشخص کندکه هریک از ان ها شایسته چه میزان حمایت هستند.
بهترین روش شناخته شده برای ارزیابی مجموعه توانایی های شرکت به وسیله گروه مشاوران بوستون ارائه شده است.
ستاره ها:محصولاتی هستند با رشد وسهم بازار بالا که برای رشد سریع به سرمایه گذاری زیادی نیاز دارند.سرانجام رشد ان ها کاهش می یابد و به گاوهای شیرده تبدیل  می شوند.
گاوهای شیرده: محصولاتی هستند که دارای رشد کم و سهم بازار بالا.این واحدها پا بر جا و موفق هستند ونیازی به سرمایه گذاری ندارندومی توانند سهم بازارخود را حفظ کنند و وجوه نقد زیادی به دست میاورند.
علامت سوال: محصولاتی هستند با رشد بالا وسهم بازاراندک و برای حفظ سهم بازارخود نقدینگی زیادی نیازدارند.
سگ ها: محصولاتی با رشد وسهم بازارکم.شاید بتوانند وجه نقد کافی ایجاد نماید ولی نمی توانند منبع نقدی بزرگی به حساب ایند.
روش جنرال الکتریک
از یک ماتریس دو بعدی استفاده می شود.محور عمودی جذ ابیت صنعت و محور افقی توان شرکت نشان می دهد .بهترین شرکتها انهایی هستند که جذ ابیت صنعت در سطح بالا وتوان یا قدرت تجاری زیادی باشد.در این روش جذ ابیت بازار از اندازه بازار-نرخ رشد بازار-حاشیه سود صنعت –میزان رقابت و...تشکیل می شود وبه هر یک از این عوامل درصدی میدهند و در مجموع به عنوان شاخص جذ ابیت صنعت منظور می کنند و جذ ابیت صنعت می تواند زیاد-متوسط یا کم باشد. شاخص مبتنی بر توان شرکت در بر گیرنده ی عواملی چون سهم نسبی بازار-قیمت محصولات رقیب-کیفیت محصول-دانش مشتری و...می باشد که به این عوامل ضریب داده می شود و در مجموع به عنوان شاخص توان شرکت در می ایند که می توان ان را قوی- متوسط یاضعیف نامید.
تدوین استراتژی های رشد
1-نفوذ در بازار :به این معنی که فروش بیشتر به مشتریان بدون هیچ نوع تغییری در محصولات
2-توسعه بازار: یعنی شناسایی و ایجاد بازارهای جدید برای محصولات موجود
3-توسعه محصول :محصولاتی جدیدوگوناگون به بازارهای موجود  عرضه کند
4-متنوع سازی : شرکت می تواند فعالیت هایی را شر وع یا خریداری کند که کاملا با محصولات و بازارهای فعلی وی بی ارتباط باشند.
برنامه ریزی برای استراتژی واحدهای وظیفه ای
در وهله نخست هر واحد – اطلاعات مورد نیاز برنامه ریزی استراتژیک را مهیا می کند .در مرحله بعد مدیریت هر واحد فعالیت با تهیه برنامه – نفش هر دایره را دقیقا روشن می سازد . این برنامه – نحوه همکاری کلیه قسمت های وظیفه ای را برای دستیابی به اهداف استراتژیک نشان می دهد .
نقش بازاریابی در برنامه ریزی استراتژیک :
بازاریابی به صورتهای مختلف در برنامه ریزی استراتزیک شرکت نقش اصلی را ایفا می کند . اولا : بازاریابی تعیین کننده ی راهنمای فلسفی شرکت است و از طریق دیدگاه بازاریابی مشخص می کند که به استراتژی بر پایه تامین نیازهای کدام دسته از گروههای مهم مصرف کننده قرار گیرد .ثانیا : بازار یابی با شناسایی فرصت های جذاب بازار و ارزیابی توان  بالقوه شرکت برای بهره برداری از این فرصت ها – منابع مورد نیاز برنامه ریزان استراتژیک را فراهم می سازد . و سرانجام – در هر واحد فعالیت –بازاریابی برای دستیابی به هدف های مورد نظر واحدها – استراتژ های لازم را طرح ریزی می کند .
فرایند بازاریابی :
مشتری مورد هدف در کانون قرار می گیرد . شرکت کل بازار را شناسایی می کند – آن را به بخش های کوچکتر تقسیم می کند و بخش های نوید بخش تر را انتخاب می کند و تامین نیازهای این بخش ها را به عهده می گیرد . ترکیبی از عناصر بازاریابی به وجود می آورد که تحت کنترل شرکتند که شامل محصول – قیمت – مکان و تبلیغات می شوند . برای دستیابی به بهترین ترکیب عناصر بازاریابی شرکت به امر تجزیه و تحلیل – برنامه ریزی – محیط بازاریابی را تحت نظارت دارد و خود را با آن سازگار می کند.
مصرف کنندگان مورد هدف
شر کت ها به این امر واقفند که در یک بازار مفروض – توانایی تامین رضایت تمام مصرف کنندگان را ندارند چرا که در یک بازار – همواره تعداد زیادی مصرف کننده ی مختلف و با نیازهای بسیار متفاوت وجود دارند. هر شرکت باید کل بازار را بررسی کند و قسمت هایی از آن را برای خود انتخاب کند در مقایسه با رقبا می تواند به نحو سود آور تری باشد این فرایند شامل سه مرحله است.
تقسیم بندی بازار: بازار شامل انواع مشتریان محصولات و نیازهاست و بازاریاب باید تعیین کند چه بخش هایی از بازار می تواند بهترین فرصت ها را برای سازمان ارائه کند تا به هدف هایش برسد مصرف کنندگان را می توان بر اساس عوامل مختلف طبقه بندی کرد. عوامل جغرافیایی (منطقه – شهر )عوامل جمعیت شناختی (جنس –سن –درآمد )عوامل روانشناختی ( طبقه اجتماعی و سبک زندگی ) و عوامل رفتاری ( نرخ مصرف مزایای مورد انتظار ) به فرایند طبقه بندی مشتریان به گروههایی با خصوصیات و نیازهای مختلف تقسیم بازار گویند.
تعیین بازار هدف : ارزیابی جذابیت هر یک از بخش های بازار و انتخاب یک یا چند بخش از ان – برای ورود است . شرکت باید بخش هایی از بازار که می تواند بیشترین ارزش را برای مشتری دارد برای دوره زمانی بلند مدت آن را حفظ کند – هدف قرار دهد .
ایجاد پایگاه در بازار:پایگاه یک محصول محلی است که آن محصول در مقایسه با محصولات شرکت های رقیب در ذهن مصرف کننده دارد . اگر مصرف کنندگان محصولی را درست همانند محصول دیگر موجود در بازار بدانند – دلیلی برای خرید آن نخواهند داشت .ایجاد پایگاه در بازار یعنی جا انداختن یک محصول به صورت روشن – ممتاز ومطلوب در ذهن مصرف کنندگان مورد نظر – با توجه به محصولات شرکت های رقیب .
استراتژی های بازار یابی برای مزیت رقابتی
در استراتژی بازاریابی باید به نیازهای مصرف کنندگان و نیز به استراتژی های شرکت رقیب توجه کرد .وشرکت باید به صورت دائم ارزش مورد نظر و رضایت مشتریان خود را که بوسیله محصول – قیمت – توزیع و ترویج شرکت ارائه شده است با آنچه مربوط به رقبای نزدیکش است مقایسه کند . بدین طریق شرکت می تواند زمینه هایی  را که مزیت های بالقوه یا کاستی های مشخص دارد تعیین کند و شر کت بنا بر موقعیت و توانایی های خود – یکی از برنامه ها و استراتژی های رهبری بازار – چالشگر بازار – دنباله رو بازار یا تمرکز دهنده بازار را انتخاب می کند .
تعیین آمیزه بازار یابی
مجموعه ای از ابزارهای قابل کنترل بازاریابی که شرکت آنها را در هم می آمیزد تا پاسخگوی بازار مورد هدف باشد که عبارتند از : محصول – قیمت – توزیع و ترویج .
محصول : ترکیبی از کالا و خدماتی است که شرکت به بازار مورد نظر ارائه می کند .
قیمت : مقدار پولی است که مشتری باید برای یک محصول بپردازد.
توزیع : فعالیت هایی است که شر کت انجام می دهد تا محصول را در دسترس مصرف کنندگان مورد نظر قرار دهد .
ترویج : شامل فعالیت هایی می شود که مزایای کالا را به آگاهی می رساند تا مشتریان هدف را تشویق به خرید آن می کند .
اداره امور بازاریابی :
وظیفه مدیریت بازاریابی تهیه برنامه های بازاریابی کارآمدی است که شرکت را در بازارهای هدف خود دارای یک موقعیت رقابتی برجسته کند . که شامل 4 وظیفه است : 1-تجزیه و تحلیل 2-برنامه ریزی 3-اجرا 4- کنترل
1-تجزیه و تحلیل بازاریابی:شرکت باید بازارها ومحیط بازاریابی را بررسی کند تا عوامل تهدیدامیز وفرصت ها را شناسایی کند وهمین طور نقاط قوت وضعف شرکت ونیز فعالیت های کنونی واینده بازاریابی را بررسی کند تا مشخص شود چه نوع فرصت هایی برای پی گیری مناسب هستند.
2-برنامه ریزی در بازاریابی:شامل تعیین استراتژی های بازاریابی می شود که شرکت به کمک انها میتواند به هدف های بلند مدت و استراتژیک خود دست یابد.
3-اجرای بازاریابی:یعنی فرایندی که بدان وسیله برنامه ها و استراتژی های بازاریابی جنبه ی عملی به خود می گیرند تا بدان وسیله هدف های استراتژیک بازاریابی تامین شوند.
4- کنترل بازاریابی: شامل ارزیابی نتیجه های حاصل از برنامه ها واستراتژی های بازاریابی واقدام های اصلاحی جهت تضمین حصول هدف های بلندمدت است که شامل 4 مرحله است.
فرایند کنترل: هدف های مشخص را تعیین می کند سپس عملکرد را در بازارها می سنجد و علت عملکرد حاصل را با ان چه مورد انتظار بوده تعیین می کند و سرانجام اقدامات اصلاحی را انجام می دهد.
کنترل عملیات مستلزم بررسی عملکرد مستمر و مقایسه ان با برنامه سالانه ودر صورت لزوم انجام دادن اقدامات اصلاحی است.
محیط بازاریابی:
شرکت در برگیرنده نیروهایی می شود که در کنار شرکت وجود دارند ومی توانند بر توانایی های شرکت اثر بگذارند که شامل نیروهای اقتصادی-سیاسی-حقوقی-فناوری و...است.


برچسب‌ها: برنامه ریزی استراتژیک, بازاریابی, امیزه بازاریابی امیخته بازاریابی استراتژی بازار هد, دانلود کتاب جزوه مقاله پروژه, استراتژی بازاریابی
+ نوشته شده در  سه شنبه یازدهم آذر 1393ساعت 11:58  توسط spow  | 


خلاقیت و نوآوری در افراد و سازمانها

امروزه ثبات در محیط کار، جای خود را به بی ثباتی و عدم اطمینان داده است و صنایع سنتی و قدیمی که جای خود را به انواع جدید و توسعه یافته آن داده است. فرصتی برای استفاده از مهارتهای قدیمی نمی گذارد و در حقیقت آینده را با تهدیدات و فرصتها مواجه ساخته است، زیرا هر اختراع و نوآوری، تغییری را پدید می آورد که می تواند به نوبه خود فرصتی را برای کسانی به وجود آورد که بتوانند از این فرصت استفاده بهینه کنند.

موسسات و سازمانهای تولیدی و خدماتی باید این امر مهم را تشخیص داده و به طور مداوم، کالاها و خدمات جدید را ارائه دهند، یا در جهت بهبود آن بکوشند. خلاقیت و نوآوری باتوجه به ماهیتش بر ناشناخته ها دلالت دارد و با خود ریسک را به همراه می آورد که البته ممکن است نتایج رضایت بخشی را باتوجه به مقادیر سرمایه گذاری شده در آن، به وجود نیاورد. باوجود این، قصور سرمایه گذاری در ایجاد آن ممکن است شرایط خاصی را فراهم آورد که به ناکامی سازمان منجر شود. از این رو محققان و نظریه پردازان بسیاری بر اهمیت توجه به این موضوع تاکید کرده اند. به طور نمونه شومپتر (SHUMPTER)به عنوان یکی از اولین پیشگامان، اهمیت این مسئله را برای موفقیت موسسات و به طور کلی تاثیر آن بر روی کل جامعه متذکر گردیده است.

مفهوم و جایگاه خلاقیت و نوآوری
تحقیق در مورد خلاقیت و عناصر تشکیل دهنده آن، بیش از یک قرن پیش توسط دانشمندان علوم اجتماعی شروع شد، ولی انگیزه اساسی برای پژوهش بیشتر در سال 1950 توسط گیلفورد ایجاد گردید. گیلفورد (GUILFORD) خلاقیت را با تفکر واگرا (دست یافتن به رهیافتهای جدید برای حل مسائل) در مقابل تفکر همگرا (دست یافتن به پاسخ صحیح) مترادف می دانست. (شهرآرای - مدنی پور، 1375، ص 39)

لوتانز (1992): استاد رفتار سازمانی، خلاقیت را به وجود آوردن تلفیقی از اندیشه ها و رهیافتهای افراد و یا گروهها در یک روش جدید، تعریف کرده است. بارزمن خلاقیت را فرآیند شناختی از به وجود آمدن یک ایده، مفهوم، کالا یا کشفی بدیع می داند. (همان منبع، ص 39)

خلاقیت همچون عدالت، دموکراسی و آزادی برای افراد دارای معانی مختلف است ولی یک عامل مشترک در تمام خلاقیتها این است که خلاقیت همیشه عبارتست از پرداختن به عوامل جدیدی که عامل خلاقیت در آنها موجود بوده و به عنوان مجموع میراث فرهنگی عمل می کنند ولی آنچه که تازه است ترکیب این عوامل در الگویی جدید است (جک هالوران - دوگلاس نبتون، 1992) تلاشهای خلاقیت وسیله ای برای نوآوری است. خلاقیت بیشتر یک فعالیت فکری و ذهنی است و نوآوری بیشتر جنبه عملی دارد و در حقیقت محصول نهایی عمل خلاقیت است. (فرنودیان، 1370، ص 6)

نوآوری مهارتی است که با بسیاری همکاریهای دیگر همراه است. نوآوری به دگرگونیهای عمده در زمینه پیشرفتهای تکنولوژیک یا ارائه تازه ترین مفاهیم مدیریت یا شیوه های تولید، اطلاق می شود. نوآوری پدیده ای واقعاً چشمگیر و جنجالی است. نوآوری عموماً پدیده ای نادر است که فقط در عده ای خاص می توان آن را سراغ گرفت.

هالت (1998): اصطلاح نوآوری را در یک مفهوم وسیع به عنوان فرآیندی برای استفاده از دانش یا اطلاعات مربوط به منظور ایجاد یا معرفی چیزهای تازه و مفید به کاربرد، وارکینگ (VARKING) نیز توضیح می دهد که: نوآوری هر چیز تجدید نظر شده است که طراحی و به حقیقت درآمده باشد و موقعیت سازمان را در مقابل رقبا مستحکم کند و نیز یک برتری رقابتی بلندمدت را میسر سازد. به عبارتی نوآوری خلق چیز جدیدی است که یک هدف معین را دنبال و به اجرا رساند.

بنابراین، در یک تعریف کلی می توان نوآوری را به عنوان هر ایده ای جدید نسبت به یک سازمان و یا یک صنعت و یا یک ملت و یا در جهان تعریف کرد. (خداداد حسینی، 1378، ص48)

تفاوت خلاقیت و نوآوری
اگرچه واژه خلاقیت با نوآوری به طور مترادف استفاده می شود اما غالب محققان معتقدند که دو اصطلاح نوآوری و خلاقیت باید به طور جدا مدنظر قرار گیرند، چرا که دارای معانی و تعاریف جداگانه ای هستند (مهر، 1969). خلاقیت اشاره به آوردن چیزی جدید به مرحله وجود دارد، در حالی که نوآوری دلالت برآوردن چیزی جدید به مرحله استفاده دارد. (دیویس، 1969) همچنین (رزنفلد و سروو، 1990) ماهیت خلاقیت یا اختراع را از نوآوری به وسیله معادله زیر تفکیک کردند:

انتفاع + اختراع + مفهوم = نوآوری
در معادله نوآوری فوق، کلمه مفهوم اشاره بر ایده ای است که باتوجه به چهارچوب مرجعی آن فرد، دپارتمان، سازمان و یا یک دانش انباشته شده جدید است. کلمه اختراع اشاره به هر ایده ای جدید است که به حقیقت رسیده باشد، کلمه انتفاع بر به دست آوردن حداکثر استفاده از یک اختراع دلالت دارد.

در مورد نوآوری و تغییر نیز، تفاوتهایی وجود دارد (کتزوکان، 1978). برای مثال تغییر می تواند به بهبود رضایت شغلی یک فرد اطلاق شود، در حالی که نوآوری نتیجه و تاثیری بیش از یک فرد را در بر می گیرد و تاثیر آن، ورای دپارتمان ایجاد کننده آن است (لارسن، 1993). در تحقیق دیگری در مورد تغییر تکنیک (کنن، 1967) بیان کرد که تغییر ایجاد هرچیزی است که با گذشته تفاوت داشته باشد. اما نوآوری ایجاد ایده هایی است که برای سازمان جدید است. از این رو، تمام نوآوریها می توانند منعکس کننده یک تغییر باشند، در حالی که تمام تغییرها، نوآوری نیستند. تغییر نتیجه ای از فرآیند خلاقیت و نوآوری است. در این راستا، وبر و دستیارانش ارتباط میان خلاقیت، نوآوری و تغییر را به شکل شماره یک ترسیم کردند: نظرات بسیاری در مورد ماهیت و تفاوتهای اساسی این واژه ها ابراز شده، نویسندگانی نیز معتقدند که: 


- خلاقیت به معنای توانایی ترکیب ایده ها در یک روش منحصر به فرد یا ایجاد پیوستگی بین ایده هاست. (رابینز، 1991)
- خلاقیت عبارت است از به کارگیری توانائیهای ذهنی برای ایجاد یک فکر یا مفهوم جدید. (رضائیان، 1373)
- نوآوری فرایند اخذ ایده خلاق و تبدیل آن به محصول، خدمات و روشهای جدید عملیات است. (رابینز، 1991)
- نوآوری عبارت است از عملی و کاربردی ساختن افکار و اندیشه های نو ناشی از خلاقیت، به عبارت دیگر، در خلاقیت اطلاعات به دست می آید و در نوآوری، آن اطلاعات به صورتهای گوناگون عرضه مـــــی شود. (رابینز، 1991) - تغییر ایجاد هرچیزی است که با گذشته تفاوت داشته باشد، اما نوآوری اتخاذ ایده هایی است که برای سازمان جدید است. بنابراین، تمام نوآوریها منعکس کننده یک تغییرند اما تمام تغییرها، نوآوری نیستند. (ریچارد، ال، داف، 1992)

- تغییر سازمانی به عنوان اتخاذ یک فکـر یا رفتار جدید به وسیله سازمان مشخص مــــــی شود، اما نوآوری سازمان اتخاذ یک ایده یا رفتار است که برای نوع وضعیت، سازمان، بازار و محیط کلی سازمان جدید است. اولین سازمانی که این ایــده را معرفی می کند به عنوان نوآور در نظر گرفته می شود و سازمانی که کپی می کند یک تغییر را اتخاذ کرده است. (منبع اخیر) براساس این تعاریف، خلاقیت لازمه نوآوری است. تحقق نوجویی وابسته به خلاقیت است. اگرچه در عمل نمی توان این دو را از هم متمایز ساخت ولی می توان تصور کرد که خلاقیت بستر رشد و پیدایی نوآوریهاست. خلاقیت پیدایی و تولید یک اندیشه و فکر نو است در حالی که نوآوری عملی ساختن آن اندیشه و فکر است. از خلاقیت تا نوآوری غالباً راهی طولانی در پیش است و تا اندیشـه ای نو به صورت محصولی یا خدمتی جدید درآید زمانی طولانی می گذرد و تلاشها و کوششهای بسیار به عمل می آید. گاهی ایده و اندیشه ای نو از ذهن فرد می تراود و در سالهای بعد آن اندیشه نو به وسیله فرد دیگری به صورت نوآوری در محصول یا خدمت متجلی مــــــی گردد. (الـوانـــی، 1372، ص 223-224)

خلاقیت اشاره به قدرت ایجاد اندیشه های نو دارد و نوآوری به معنای کاربردی ساختن آن افکار نو و تازه است. (آقایی، 1377، ص26) به طور خلاصه با درنظر گرفتن نظریات فوق می توان چنین نتیجه گرفت که خلاقیت اشاره به آوردن چیزی جدید به مرحله وجود داشته و یا به عبارتی به معنای دلالت بر «پیداکردن» چیزهای جدید است هرچند که ممکن است به مرحله استفاده در نیاید. نوآوری به عنوان هر ایده جدیدی است که در برگیرنده توسعه یک محصول، خدمات یا فرآیند مـــــی گردد که ممکن است نسبت به یک سازمان، یک صنعت، یا ملت و یا جهان جدید باشد. این نوآوریها به تغییر و انطبـاق بهتر سازمان با ایــده های جدید منجر می شود.

فرآیند خلاقیت و نوآوری
مراحل خلاقیت ممکن است به فعالیت قوه درک و خرد انسان، یا مراحل مجزا ولی به هم پیوسته تعریف شود که انسان را به رهیافتهایی هدایت کند. نویسندگان و صاحب نظران این مراحل را به گونه های مختلف مطرح کرده اند. فرآیند خلاقیت به ترتیب در برگیرنده مراحل روبرو شدن با ایده یا مشکل، شدت روبروشدن و رابطه روبروشدن با محیط است که فرد خلاق را احاطه کرده است.

(اتریک، 1974) از صاحب نظران مدیریت، فرآیند خلاقیت را از اندیشه تا عمل به سه مرحله: به وجود آوردن اندیشه، پرورش اندیشه و به کارگیری اندیشه تقسیم کرده است.

(آلبرشت، 1987) مراحل خلاقیت عملی و قابل اجراتری را که از پنج مرحله تشکیل شده است، پیشنهاد می کند این مراحل به ترتیب عبارتند از: جذب اطلاعات، الهام، آزمون، پالایش و عرضه.

آلبرشت معتقد است که شخص خلاق، اطلاعات پیرامون خود را جذب می کند و برای بررسی مسائل، رهیافتهای مختلفی را مورد بررسی قرار می دهد. زمانی که ذهن فرد خلاق از اطلاعات خام انباشته شد، به طور غیرقابل محسوس شروع به کار می کند و پس از تجزیه و تحلیل و ترکیب اطلاعات، رهیافتی برای مسئله ارائه می کند. (شهرآرای، مدنی پور، 1375، ص 41)

تکنیک های خلاقیت و نوآوری
برای اینکه خلاقیتی ایجاد و پرورش یابد بایستی فنون و تکنیک هایی رعایت گردد. محققان مختلف فنونی را ذکر کرده اند که به مهمترین آنها اشاره می شود:

1 - یورش فکری(BRAIN STORMING) یا طوفان مغزی: این تکنیک را نخستین بار دکتر الکس، اس، اسبورن مطرح کرد و چنان مورد استفاده واستقبال مردم و سازمانها در غرب قرار گرفته که جزئی از زندگی آنها شده است، یورش فکری در واژه نامه بین المللی وبستر چنین تعریف شده است:

اجرای یک تکنیک گردهمایی که از طریق آن گروهی می کوشند راه حلی برای یک مسئله بخصوص با انباشتن تمام ایده هایی که در جا به وسیله اعضا ارائه می گردد بیابند. (آقایی، 1377، ص 119) یعنی هیچ انتقـادی از هیچ ایده ای جایز نیست. به هر ایده ای هرچند نامربوط خوش آمد گفته می شود.
هرچه تعداد ایده ها بیشتر باشد بهتر است. کیفیت ایده ها بعـداً مورد توجه قرار می گیرد افـراد به ترکیـب کردن ایده ها تشویق می شوند و از آنها خواسته می شود که نسبت به ایده های دیگران اشراف پیدا کنند.
2 - الگوبرداری از طبیعت(BIONICS) : یکی از تکنیک های خلاقیت و نوآوری که در ابداعات فنی کاربرد گسترده و موفقی داشته تکنیک تقلید و الگوبرداری از طبیعت است. ابداعاتی که در زمینه علم ارتباطات و کنترل در دهه های اخیر شکل گرفته اند. برنامه ریزی های رایانه و موضوع هوش مصنوعی همه با الگوبرداری و تقلید از فعالیتهای مغز آدمی انجام شده اند و روند فعالیتها به گونه ای است که در آینده با ادامه این کار فنون و ابزارهای بدیع و جدیدی ساخته خواهند شد. (منبع اخیر، ص 126-127)

3 - تکنیک گروه اسمی (NOMINAL GROUPING) : گروه اسمی نام تکنیکی است که نیز تا حدودی در صنعت رواج یافته است. فرآیند تصمیم گیری متشکل از پنج مرحله است:

اعضاء گروه در یک میز جمع می شوند و موضوع تصمیم گیری به صورت کتبی به هریک از اعضا داده می شود و آنها چگونگی حل مسئله را می نویسند؛
هریک از اعضا به نوبه، یک عقیده را به گروه ارائه می دهد؛ عقاید ثبت شده در گروه به بحث گـذارده مـی شود تا مفاهیم برای ارزیابی روشن تر و کامل تر شود؛
هر یک از اعضاء مستقلاً و مخفیانه عقاید را درجه بندی می کنند‍؛ ! تصمیم گروه آن تصمیمی خواهد بود که در مجموع بیشترین امتیاز را به دست آورده باشد. (دالکی، 1969، ص 143)

شرایط ایجاد خلاقیت و نوآوری
نویسندگان مختلف شرایط و زمینه های متفاوتی را برای بروز خلاقیت در نظر دارند به هرحال راههای عمده ای که می تواند محرک خلاقیت باشد، عبارتند از:

1 - فضای خلاق: یکی از راههای مهم ظهور نوآوری به وجود آوردن فضای محرک خلاقیت است. بدین معنی که مدیریت باید همیشه آماده شنیدن ایده های جدید از هرکس در سازمان باشد. در واقع سازمان باید در جستجوی این گونــه فکرها باشد و تنها منتظـر ارائه اندیشه جدید نماند. به کارگیری سیستم مدیریت استعداد (TALENT MANAGEMENT SYSTEM = TMS) ابزار موثری در سازمان به شمار می رود. مدیران با بـه کارگیری این ابزار می توانند مهارتهای کارکنان مستعد را به طرز صحیحی گسترش دهند. ممکن است شما باافراد مستعد زیادی برخورد کنید که در سازمانی مشغول بکارند ولی نمی توانند نتایج قابل توجهی تولید کنند. این به خاطر فقدان سیستم مدیریت استعداد مناسب روی می دهد. سیستم مدیریت استعداد چهار عنصر دارد: جذب استعدادها - حفظ استعدادها - اداره و مدیریت استعدادها - کشف کردن استعدادها.

2 - دادن وقت برای خلاقیت: موسسات برای این منظور می توانند دفتر مخصوصی را به هریک از کارکنانی که شایستگی لازم را دارند اختصاص دهند.
3 - برقراری سیستم پیشنهادات: یکی از روشهای ترغیب خلاقیت برقراری سیستم دریافت پیشنهادات است بدین ترتیب روشی برای ارائه پیشنهادات فراهم می شود.

4 - ایجاد واحد مخصوص خلاقیت: گاهی گروه خاصی از کارکنان برای نوآوری و خلاقیت استخدام می شوند و در بعضی از سازمانها این گروه را واحد تحقیق و توسعه می نامند. این گونه واحدها وقتشان را صرف یافتن ایده های جدید برای ارائه خدمات یا ساختن محصول، فناوری می کنند و گاهی تحقیق محض انجام می دهند. این گونه تحقیقات برای پیشرفت دانش بدون تلاش برای یافتن کاربرد فوری آن صورت می گیرد. البته بعدها این اندیشه های محض می تواند جنبه کاربردی داشته باشد. ولی امروزه تحقیقات کاربردی بیشتر معمول و مورد توجه است. (رضائیان، 1373، ص 51-29)

ویژگیهای افراد خلاق و نوآور
افراد از نظر خلاقیت متفاوت اند. کسی که زندگی خلاق دارد، احساس توانمندی را در خود پرورش می دهد، با مهر و محبت ناکامیها را می پذیرد و نیروهایش را در راه تحقق اهدافی که دارد بسیج می کند.

ایام گرانبهای عمر را به بطالت تباه نمـــــی کند، خوب می داند که بیکاری و وقت گذرانی به فراغت پرداختن بیش از اندازه اسباب تکدر خاطر می شود.
انسان خلاق دلبسته مادیات نیست. اتومبیلهای گــران قیمت و لباسهای فاخر و خانه های مجلل ممکن است خوب باشند، اما اصل نیستند.
انسان خلاق سعادت را در القاب و زندگی در محلات مشهور و خوش آب و هوا جستجو نمی کند.

انسان خلاق از سرگرمیهای انفعالی فاصله می گیرد. از انگاره های انفعالی حذر می کند و علاقه مند و بانشاط در جهت هدفهایش گام بر می دارد. به قدری محو زندگی است که فرصتی برای خودخواهی پیدا نمی کند و جان کلام آنکه، مشتاق و هدف گراست. احساس جوانی دائم دارد، احساسی که همه به آن نیاز دارند متاسفانه اغلب از آن محروم هستند.

اگر چنین است زمان برنامه ریزی است، زمان ایجاد تصویر ذهنی سالمی است که اساس زندگی خلاق است، زمان شروع و شروع هرگز دیر نیست. (مالتز، ص 213-212)

ویژگی سازمانهای خلاق و نوآور سازمانها و شرکتها بر برهه ای از زمان که تحت عناوین مختلف از جمله عصر دانش،عصر فراصنعتی، عصر جامعه اطلاعاتی، عصر سرعت و بالاخره عصر خلاقیت و نوآوری مطرح شده است. خود را در جهت مدیریت تغییرات شتابان و دگرگونیهای ژرف جهانی آماده می سازند. به گونه ای که خلاقیت و نوآوری به عنوان اصلی اساسی از عوامل مهم بقای سازمانها و شرکتهای جوان پذیرفته شده است. براساس این استدلال، کشورهای پیشرفته بر آموزش خلاقیت تاکید بسیار کرده ودر این راستا در انتخاب افراد خلاق، نوآور و آینده نگر، که رهیافتهای بدیع و خلاق برای مسائل پیچیده ارائه کنند توجه خاص مبذول داشته اند.

سازمانهای خلاق خصوصیات ویژه ای را دارا هستند. مهمترین ویژگی این سازمانها انعطاف پذیری آنها در رویارویی با بحرانهایی است که غالباً ناشی از رقابتهای اقتصادی است. یکی از دلایل معرفی نظریه اقتضایی مدیریت، تاکیـد بر این موضــوع دارد. سازمانهای انعطاف پذیر با مسائل و تنگناها برخورد منطقی و محققانه داشته، در صورت نیاز به تغییر و تحول، پس از بررسی دقیق و عالمانه، آن را اعمال می کنند. ساختار خلاق، نمـایانگر روابط واحدهای آن و نشـــان دهنده میــزان انعـطاف پذیری آن است. سازمانهایی که دارای ساختار غیرقابل انعطاف باشند، برای ایجاد همکاری و وحدت در دوران بحران، دچار آشفتگی می شوند.

نگرش جدید دیگری تحت عنوان نگرش مدیریت بر مبنای انتظارات(MANAGEMENT BASE EXPECTED = MBE) مطرح شده که سعی در توسعه انتظارات والای انسانی دارد. این نگرش برتر و والاتر از سایر نگرشهاست، زیرا به جای تاکید بر عناصر عقلایی و عینی مدیریت، بر عنصر انسانی تکیه می کند، چون با این نگرش مدیر تشویق می شود تا امر هدایت و رهبری را براساس انتظارات انجام دهد. کلیه طرحهای سازنده، اقدامات و عملیات از انتظارات سرچشمه می گیرند. (جئون باتن، 1981)

نتیجه گیری
ایده های جدید، بـااندیشیدن به دست مــی آید. که در آن ذهن به طور عمیق با یک مسئله درگیر می شود و به تجسم آن می پردازد و با حذف و یا ترکیب واقعیتهای موجود، به روشن شدن فکر جدید کمک می کند. بینشی که بــــدین ترتیب حاصل می شود، قوه تصور را در یافتن فکرهای جدید تغذیه می کند. منشاء فکـــر جدید، قوه تصور و تخیل است نه قدرت منطقی بشـر. سرنخهای مختلفـی که به دست می آید، مورد ارزیابی قرار گرفته و به هم ربط داده می شود تا بهترین فکر به دست آید.

افکار بشری با یکدیگر ارتباط دارند و بافت به هم پیوسته ای را تشکیل می دهند به همین دلیل قدرت تداعی در ایجاد و ظهور یک فکر جدید بسیار کارساز و موثر است.

به طور کلی، وجود محیط خلاق از مهمترین عوامل رشد خلاقیت است. در محیط نامطلوب برای پرورش خلاقیت از اندیشه های جدید و نو بیشتر انتقاد می شود و تمایلات دگرگونی و تغییر با مقاومت و ممانعت تقابل می کنند.

یکی از روشهای مهم متبلورکردن خلاقیت به وجودآوردن فضای محرک، مستعد و به طور کلی خلاق است، بدین گونه که مسئولان سازمان باید به طــور مستمر آمادگی شنیدن اندیشه های بدیع و نــوین را داشته باشند و نظرات جدید و ارائه راههای تازه را تقویت کنند. متاسفانه بسیاری از مـــدیران نمی توانند چنین جوی را در سازمان خود بپذیرند. آنها نمی توانند فرآیند مستمر تغییر، که لازمه خلاقیت هست، به صورت دائم تحمل کنند.

باتوجه به اینکه تاکید اصلی در این مقاله بر مولفه خلاقیت و نوآوری بوده است. در این راستا تلاش شده تا ضمن بیان خلاصه ای از اهمیت مسئله خلاقیت و نوآوری در توسعه، رشد و بقای سازمانها، مباحث مورد نظر مورد بررسی قرار گیرد.


برچسب‌ها: خلاقیت و نوآوری در افراد و سازمانها, دانلود مقاله, دانلود مقاله مدیریت, خلاقیت و نواوری کارفرینی سازمان رهیافت تکنیک, دانلود کتاب جزوه مقاله پروژه
+ نوشته شده در  سه شنبه یازدهم آذر 1393ساعت 11:38  توسط spow  | 

دانلود مجموعه اموزش پنوماتیک فستو

شرکت معظم فستو یکی از بزرگترین تولیدکنندگان و توسعه دهندگان محصولات هیدرولیک و پنوماتیک در سرتاسر جهان می باشد. دراین پست مجموعه اموزشی پنوماتیک فستو را برای دانلود شما اماده ساخته ایم.

فهرست مطالب مجموعه امورش پنوماتیک فستو به شرح زیر می باشد:

Electropneumatics Workbook Basic Level

کتاب کار الکتروپنوماتیک پایه فستو

مقدمه ای بر علم پنوماتیک

روش ها و اموزش ها

روش های کنترلی در الکترو پنوماتیک

مسائل مدارها و ضمایم

Festo-Electropneumatics basic level-v2

اموزش الکتروپنوماتیک فستو پایه 2

مقدمه ای بر الکتروپنوماتیک

مبانی تکنولوژی الکتریکی

تجهیزات و سرهم بندی در بخش کنترل سیگنال های الکتریکی

محرک های الکتریکی در والوهای کنترل جهت

توسعه سیستم های کنترل الکتروپنوماتیک

بحث و بررسی سیستم کنترل الکترو پنوماتیک

اندازه گیری و ابزار دقیق در سیستم کنترل الکتروپنوماتیک

رله در سیستم کنترل

طراحی سیستم های مدرن کنترل الکتروپنوماتیک

ضمایم

Festo-Electropneumatics Transparency

شفاف سازی مدارهای الکتروپنوماتیکی فستو

تجهیزات و مدارهای پنوماتیک

تجهیزات و مدارهای الکتروپنوماتیکی

تجهیزات و مدارهای الکتریکی

توابع منطقی در مدارهای الکتروپنوماتیک

کنترلرهای الکتروپنوماتیک

طراحی دیاگرام مدار

دیاگرام ترمینال ارتباطی

توسعه ارتباطات کنترلی سیستم الکتروپنوماتیکی مبتنی بر سولونوئید

کنترلرهای منطقی قابل برنامه ریزی PLC

Pneumatics Workbook Advanced Level

کتاب کار پیشرفته پنوماتیک فستو

مقدمه ای بر پنوماتیک

سیستم های کنترلی بدون ماژول های پله ای (stepper)

سیستم های کنترلی با ماژول های استپر

سیستم های کنترلی با دو ماژول استپر

کنترلر استپر با برنامه ریزی موازی

سیستم های کنترل منطقی

کنترل درب های احتراقی

مسائل ، مدارها و ضمایم

برای دانلود مجموعه اموزش پنوماتیک فستو به لینک زیر مراجعه فرمایید :

دانلود کنید.

پسورد : www.spowpowerplant.blogfa.com

-------------------------------------

در همین زمینه می توانید مجموعه اموزش هیدرولیک فستو را از لینک زیر دریافت نمایید :


برچسب‌ها: دانلود مجموعه اموزش پنوماتیک فستو, Festo دانلود اموزش پنوماتیک الکتروپنوماتیک PLC سول, هیدرولیک و پنوماتیک, پنوماتیک, اموزش پنوماتیک فستو Festo
+ نوشته شده در  سه شنبه یازدهم آذر 1393ساعت 10:49  توسط spow  | 

حکمت شادان قسمت بیست و چهارم

نسبت شعور و تراکم نفوس انسانی مانند نسبت اپسیلون و بی نهایت است!

تو باید اول زندان درون ذهنت را درک کنی قبل از ان که بخواهی از ان فرارکنی.

ساکت ماندن بهتراست.اگر کسی بخواهد بترکد،تنها راهش همین است. جیک نزدن ، فقط لبخند.منفجرشدن از زور نفرین های فروخورده ، ترکیدن از خاموشی ، همه چیز ممکن است.حالا چه

متن هایی برای هیچ/ساموئل بکت/صفحه 13


برچسب‌ها: حکمت شادان, حماقت شعور اپسیلون بی نهایت, متن هایی برای هیچ ساموئل بکت, جملات جالب, فلسفه شناخت
+ نوشته شده در  سه شنبه یازدهم آذر 1393ساعت 1:38  توسط spow  | 

دانلود گزارش کار ازمایشگاه خواص مکانیکی

در این پست گزارش کارهای ازمایشگاه خواص مکانیکی که در دانشگاه شیراز تهیه شده است را برای دانلود شما اماده ساخته ایم.

فهرست ازمایش ها و گزارش کارهای ازمایشگاه خواص مکانیکی به شرح زیر می باشد :

محاسبه خواص مکانیکی ماده تحت اعمال نیروی تک محوری

تست خزش - مطالعه رفتار خزش در سرب

تست خستگی

تست سختی - سختی سنجی به وسیه روش راکول ، سختی سنجی به روش برینل و سختی سنجی به روش ویکرز

تست ضربه برای تعیین انرژی شکست مواد فلزی

تست کشش

برای دانلود گزارش کار ازمایشگاه خواص مکانیکی به لینک زیر مراجعه فرمایید :

دانلود کنید.

پسورد : www.mechanicspa.mihanblog.com


برچسب‌ها: دانلود گزارش کار ازمایشگاه خواص مکانیکی, دانلود گزارش کار, سختی سنجی ویکرز راکول برینل دانلود, تست ضربه تست کشش تست خستگی تست خزش, گزارش کار
+ نوشته شده در  سه شنبه یازدهم آذر 1393ساعت 1:27  توسط spow  | 

دانلود مجموعه اموزش هیدرولیک فستو

شرکت معظم فستو یکی از بزرگترین تولیدکنندگان و توسعه دهندگان محصولات هیدرولیک و پنوماتیک در سرتاسر جهان می باشد. دراین پست مجموعه اموزشی هیدرولیک فستو را برای دانلود شما اماده ساخته ایم.

فهرست مطالب مجموعه امورش هیدرولیک فستو به شرح زیر می باشد:

Closed loop hydraulics

هیدرولیک حلقه بسته

حلقه های کنترل فشار

حلقه های کنترل وضعیت

مبانی علم هیدرولیک

سیستم های کنترلی در هیدرولیک

ساختار کنترلرها

اجرا و پیاده سازی کنترلرها

کنترل والوهای جهت

رگولاتورهای فشار

سیستم های اندازه گیری

سرهم بندی سیستم هیدرولیکی ، تجهیزات ارتباطی سیستم هیدرولیک و خطایابی در سیستم های هیدرولیکی

مسائل ، مدارهای هیدرولیکی و ضمایم

Electrohydraulics Workbook Basic Level

کتاب کار الکتروهیدرولیک پایه

مدارهای کنترل ساده بدون سوئیچ و لیمیت

مدارهای کنترلی با لیمیت سوئیچ

مدارهای کنترل با دو محرک

مدارهای هیدرولیکی ، مسائل و ضمایم

Electrohydraulics Workbook Advanced Level

کتاب کار الکتروهیدرولیک پیشرفته

مروری بر الکتروهیدرولیک

مبانی الکتروهیدرولیک

مدارهای هیدرولیکی ، مسائل و ضمایم

Electro-hydraulics Basic Level

الکتروهیدرولیک پایه

مبانی الکتروهیدرولیک

مدارهای هیدرولیکی و سمبول های هیدرولیک

کنترل در الکتروهیدرولیک

اکچوویترها در سیلندرهای یک طرفه

محرک ها در سیلندرهای دوطرفه

عملکرد منطقی مدارهای هیدرولیک

ذخیره سازی سیگنال

سیستم کنترل سلسله مراتبی در هیدرولیک

سیستم های الکتروهیدرولیکی

مبانی مهندسی برق

تجهیزات الکتریکی

اصول حفاظت و ایمنی در سیستم های الکتروهیدرولیک

مسائل ، مدارها و ضمایم

Festo-ElectroHydraulics Transparency

شفاف سازی سیستم های الکتروهیدرولیکی

شامل 30 مدار کاربردی با توضیحات لازم در سیستم های الکترو هیدرولیک

Hydraulics Workbook Basic Level

کتاب کار هیدرولیک پایه

مروری بر هیدرولیک

مبانی علم هیدرولیک

مدارها ، مسائل و ضمایم

Festo-hydraulics basic level-v2

کتاب کار هیدرولیک پایه 2 فستو

اجزای سیستم های هیدرولیکی

مبانی کاربردی فیزیک در هیدرولیک

سیالات هیدرولیک

تجهیزات سیستم هیدرولیک

مدارها و سمبول های هیدرولیک

طراحی و بازسازی سیستم هیدرولیک

تجهیزات تغذیه توان در سیستم هیدرولیک

شیرهای هیدرولیکی

والوهای فشار

والوهای کنترل جهت

چک والوها

شیرهای کنترل جریان

سیلندرهای هیدرولیکی

موتورهای هیدرولیکی

تجهیزات

Festo-hydraulics advanced level

هیدرولیک پیشرفته فستو

مقدمات هیدرولیک

مبانی علم هیدرولیک

مدارها ، مسائل و ضمایم

Festo-Proportional Hydraulics Basic Lavel

کتاب پایه هیدرولیک تناسبی فستو

مقدمه ای بر هیدرولیک تناسبی

والوهای پروپورشنال : طراحی و روش های بهره برداری

والوهای تناسبی : منحنی ها و پارامترها

تقویت کننده ها و ست پوینت ها

سوئیچ های مورد استفاده با والوهای تناسبی

محاسبات حرکت در سیلندرهای هیدرولیکی

Proportional hydraulics Workbook Advanced Level

کتاب پیشرفته هیدرولیک تناسبی فستو

برای دانلود مجموعه اموزش هیدرولیک فستو به لینک زیر مراجعه فرمایید :

دانلود کنید.

پسورد : www.mechanicspa.mihanblog.com

--------------------------------

در همین زمینه می توانید مجموعه اموزش پنوماتیک فستو را از لینک زیر دریافت نمایید :


برچسب‌ها: دانلود مجموعه اموزش هیدرولیک فستو, هیدرولیک و پنوماتیک, دانلود کتاب های هیدرولیک فستو, اموزش هیدرولیک Festo فستو دانلود کتاب, هیدرولیک
+ نوشته شده در  سه شنبه یازدهم آذر 1393ساعت 0:57  توسط spow  | 

گزارش کار ازمایشگاه شکل دادن فلزات

دراین پست مجموعه گزارش کارهای ازمایشگاه شکل دهی فلزات را برای دانلود شما اماده ساخته ایم که فهرست ازمایشات ازمایشگاه شکل دادن فلزات به شرح زیر می باشد :

تخمین ضریب اصطکاک (m) برای فلزات به وسیله تست فشار سیلندر

تست بالج ، تنش و کرنش

تست کشش عمیق

اندازه گیری میزان چکش خواری ورق های فلزی

تست شناخت رفتار مواد در ناحیه تمرکز تنش در حین کشش عمیق

به دست اوردن نمودار تنش - کرنش یک نمونه فلزی به شکل ورق در شرایط کرنش صفحه ای

ازمایش یک رینگ با سطحی صاف تحت نیروی تک محوری

برای دانلود گزارش کار ازمایشگاه شکل دادن فلزات به لینک زیر مراجعه فرمایید :

دانلود کنید.

پسورد : www.mechanicspa.mihanblog.com


برچسب‌ها: دانلود گزارش کار ازمایشگاه شکل دادن فلزات, گزارش کار ازمایشگاه شکل دادن فلزات, تنش کرنش کشش عمیق ورق نقطه تسلیم رسم نمودار ازمایش, شکل دهی فلزات, دانلود گزارش کار
+ نوشته شده در  دوشنبه دهم آذر 1393ساعت 23:55  توسط spow  | 

دسته بندی مبدل های حرارتی

مبدل های حرارتی را می توان از جنبه های مختلف دسته بندی کرد :

-    بر اساس نوع و سطح تماس سیال سرد و گرم
-    بر اساس جهت جریان سیال سرد و گرم
-    بر اساس مکانیزم انتقال حرارت بین دو سیال سرد و گرم
-    بر اساس ساختمان مکانیکی و ساختار مبدلها


بر اساس نوع و سطح تماس سیال سرد و گرم

1- مبدل های حرارتی نوع Recuperative

در این مبدل سیال سرد و گرم توسط یک سطح جامد ثابت از یکدیگر جدا شده اند و انتقال از طریق سطح مذکور صورت می گیرد. اکثر مبدل های موجود در صنعت از این دسته هستند.

2- مبدل های حرارتی نوع Regenerative

در این مبدل ، سطح جدا کننده سیال سرد و گرم ثابت نبوده و به طور متناوب قسمت هایی از سطح مذکور در معرض حرکت سیال سرد یا گرم قرار می گیرند. این نوع مبدل ها بیشتر در مقیاس های آزمایشگاهی و تحقیقاتی مورد استفاده قرار می گیرند.
3- مبدل های حرارتی نوع تماس مستقیم

در این نوع مبدل های حرارتی ، سیال سرد و گرم به طور مستقیم تماس حاصل نموده ( هیچ دیواره ای بین جریانهای سرد و گرم وجود ندارد ) و تبادل انرژی یا حرارت انجام می گیرد. در مبدل های تماس مستقیم ، جریانها ، دو مایع غیر قابل اختلاط و یا یک گاز و یک مایع هستند. این مبدل ها معمولا از راندمان حرارتی بالایی برخوردارند. نمونه ای از این مبدل ها ، برج های خنک کن ، کولرهای آبی و گرم کن های Open Feed Water Heater موجود در نیروگاه های بخار می باشند .

بر اساس جهت جریان سیال سرد و گرم

بر این اساس مبدل های حرارتی به سه دسته اصلی تقسیم می شوند :
الف- مبدل های حرارتی از نوع جریان همسو
ب‌-    مبدل های حرارتی از نوع جریان غیر همسو
ج - مبدل های حرارتی از نوع جریان عمود بر هم

الف-  مبدل های حرارتی از نوع جریان همسو

در این نوع مبدل ها جریان سرد و گرم موازی یکدیگر و جهت جریان سیال گرم و سرد آن ها موافق یکدیگر می باشند. یعنی دو جریان سیال ، از یک انتها به مبدل وارد می شوند و هر دو در یک جهت جریان می یابند و از انتهای دیگر خارج می شوند. نکته ای که باید به آن توجه داشت این است که دمای سیال سرد خروجی از مبدل هیچگاه به دمای سیال گرم خروجی نمی رسد. نزدیک شدن مقدار عددی دو دمای مذکور مستلزم بکارگیری سطح انتقال حرارت موثر بسیار بزرگی می باشد.

ب-  مبدل های حرارتی از نوع جریان غیر همسو

در شرایطی که جریان سیال سرد و گرم موازی یکدیگر و در خلاف جهت هم باشد مبدل را جریان غیر همسو می نامند. باید توجه داشت در این نوع مبدل ها امکان افزایش دمای سیال سرد خروجی نسبت به سیال گرم خروجی وجود دارد. این مبدلها در شرایط یکسان از سطح انتقال حرارت کمتری نسبت به مبدل های همسو برخوردار هستند.

ج- مبدل های حرارتی از نوع جریان عمود بر هم

در این نوع مبدل ها جهت جریان های سرد و گرم عمود بر هم می باشند. به عنوان متداول ترین نمونه می توان از رادیاتور اتومبیل نام برد. در آرایش جریان عمود بر هم ، بسته به طراحی ، جریان  مخلوط یا غیر مخلوط نامیده می شود. سیال داخل لوله ها چون اجازه حرکت در راستای عرضی را نخواهد داشت غیر مخلوط است. سیال بیرونی برای لوله های بی پره مخلوط است چون امکان جریان عرضی سیال و یا مخلوط شدن آن وجود دارد و برای لوله های پره دار غیر مخلوط است زیرا وجود پره ها مانع از جریان آن در جهتی عمود بر جهت اصلی جریان می شود.

بر اساس مکانیزم انتقال حرارت بین سیال سرد و گرم

مبدل های حرارتی بر طبق مکانیزم انتقال گرما ، می توانند به صورت زیر دسته بندی شوند :
1- جابجایی یک فاز در هر دو سمت
2- جابجایی یک فاز در یک سمت ، جابجایی دو فاز در سمت دیگر    
3- جابجایی دو فاز در هر دو سمت
در مبدل های حرارتی از قبیل اکونومایزرها ( مبدل هایی که در آن سیال از شرایط مایع مادون اشباع بسمت شرایط مایع اشباع می رود) و گرمکن های هوا در دیگ بخار ، خنک کن های میانی در کمپرسورهای چند مرحله ای ، رادیاتور خودروها ، ژنراتورها ، خنک کن های روغن ، گرم کن های مورد استفاده در گرمایش اطاقها و غیره ، در هر دو سمت سیال سرد و گرم ، انتقال گرما از طریق جابجایی یک فاز اتفاق می افتد. چگالنده ها ، دیگ های بخار و مولدهای بخار در راکتورهای آب تحت فشار در نیروگاه های هسته ای ، تبخیرکننده ها و رادیاتورهای مورد استفاده در تهویه مطبوع و گرمایش ، دارای مکانیزم های چگالش و جوشش در یکی از سطوح مبدل های حرارتی می باشند. همچنین انتقال گرمای دو فاز می تواند در هر دو سمت مبدل ، مانند شرایطی که چگالش در یک سمت و جوشش در سمت دیگر سطح انتقال گرما است ، اتفاق بیفتد. هر چند ، بدون تغییر فاز نیز می توان شکلی از انتقال گرمای جریان دوفاز داشت ، همانطور که بسترهای سیال ، مخلوط گاز و ذرات جامد ، به سطح گرمایی ، یا از آن سطح ، گرما منتقل می کنند.

بر اساس ساختمان مکانیکی و ساختار مبدل ها

مبدل های حرارتی از نوع تماس غیر مستقیم ( مبدل های با انتقال گرما از طریق دیواره ) اغلب بر حسب مشخصات ساختاریشان توصیف می شوند. انواع عمده دسته بندی بر اساس ساختمان مکانیکی و ساختار آن ها ، شامل لوله ای ، صفحه ای و سطح پره دار است.

1- مبدل های لوله ای

این مبدل ها از لوله هایی با مقطع دایره ای ساخته شده اند. یک سیال در داخل لوله ها و سیال دیگر در خارج از لوله جریان دارد. قطر ، تعداد ، طول ، گام و آرایش لوله ها می تواند تغییر کند. بنابراین انعطاف پذیری قابل ملاحظه ای در طراحی آنها وجود دارد.
مبدل های حرارتی لوله ای می توانند به صورت زیر دسته بندی شوند :

الف- دو لوله ای (  ( Double pipe
ب‌-    پوسته و لوله ( shell and tube )
ج‌-    لوله ای حلزونی ( spiral tube )
الف- مبدل های حرارتی دو لوله ای

مبدل های دو لوله ای معمولی شامل یک لوله است که با اتصالات مناسب بصورت هم مرکز در داخل لوله ای دیگر با قطر بزرگتر قرار می گیرد تا جریان را از مقطعی به مقطع دیگر هدایت کند. مبدل های حرارتی دو لوله ای می توانند با آرایش گوناگون سری و موازی مرتب شوند تا افت فشار و متوسط اختلاف دمای مورد نظر را برآورده سازند. استفاده عمده مبدل های دو لوله ای ، برای گرمایش و سرمایش محسوس سیال های فرآیندی است که در آنها سطوح انتقال گرمای کوچکی ( تا  50) مورد نیاز می باشد. این شکل بندی ، همچنین در حالتیکه یک یا هر دو سیال سرد و گرم ، در فشار زیاد باشند ، مناسب است. عیب اصلی این مبدلها آنست که میزان انتقال گرما در واحد سطح گرمایی آنها کم بوده . به عبارت دیگر برای ظرفیت گرمایی مشخص ، بزرگ و گران قیمت هستند.  اگر ضریب انتقال گرما برای سیال عبوری در فضای بین لوله داخلی و خارجی کوچک باشد ، لوله ( یا لوله های ) داخلی دارای پره های طولی می توانند استفاده شوند.

ب- مبدل های حرارتی پوسته و لوله

مبدل های پوسته و لوله ، از لوله های با مقطع دایره ای که در پوسته های استوانه ای بزرگ نصب شده اند ، ساخته می شوند به طوری که محور لوله ها موازی با محور پوسته است. این مبدل ها به صورت وسیعی به عنوان خنک کن های روغن ، چگالنده ها و پیش گرمکن ها در نیروگاه ها ، و به عنوان مولدهای بخار در نیروگاه های هسته ای و در کاربرد های صنایع فرآیندی و شیمیایی استفاده می شوند.
در مبدل های دارای بافل ( تیغه ها و صفحات هدایت کننده جریان ) ، جریان سمت پوسته به صورت متقاطع با لوله ها در بین دو بافل مجاور جهت داده می شود و در حالیکه از فاصله مابین دو بافل به فاصله بعدی منتقل می شود ، موازی با لوله ها ، جهت می یابد. بسته به کاربرد مبدل های حرارتی پوسته و لوله ، تفاوت زیادی در شکل و ساختمان آنها وجود دارد.
اهداف اصلی طراحی در این مبدل ها ، در نظر گرفتن انبساط حرارتی پوسته و لوله ها ، تمیز کردن آسان مجموعه ، و در صورت با اهمیت نبودن سایر جنبه ها ، کم هزینه ترین روش ساخت و تولید آنهاست.
در مبدل های حرارتی پوسته و لوله با صفحه لوله های ثابت( Fixed tube sheet ) ، پوسته به صفحه لوله جوش داده شده است و هیچ گونه دسترسی به خارج از دسته لوله ، برای تمیز کاری وجود ندارد. این انتخاب کم هزینه و دارای انبساط گرمایی محدود است که می تواند اندکی توسط فانوسی های انبساط ، افزایش یابد. در این نوع از مبدلها ، تمیز کردن لوله ها ، ساده است.
 مبدل های حرارتی پوسته و لوله با دسته لوله U شکل دارای کم هزینه ترین ساختار است ، زیرا در آن فقط به یک صفحه لوله نیاز است. سطح داخلی لوله ها به دلیل خم U شکل تند ، نمیتواند با وسایل مکانیکی تمیز شود. در این مبدل ها تعداد زوجی از گذرهای لوله به کار می رود ولی محدودیتی از نظر انبساط گرمایی وجود ندارد.
آرایش های مختلف جریان در سمت پوسته و لوله ، بسته به ظرفیت گرمایی ، افت فشار ، سطح فشار ، تشکیل رسوب ، شیوه های ساخت و هزینه بری ، کنترل خوردگی و مسائل تمیز کاری ، استفاده می شوند. بافل ها برای افزایش ضریب انتقال حرارت در سمت پوسته و برای نگه داشتن لوله ها استفاده میگردند. مبدل های پوسته و لوله ، بر حسب نیاز ، برای هر ظرفیت و شرایط کارکرد ، طراحی می شوند. این مشخصه مبدل های پوسته و لوله ، متفاوت با بسیاری از انواع دیگر مبدل ها می باشد.

ج- مبدل های حرارتی لوله ای حلزونی

این مبدل ها شامل کویل هایی هستند که به صورت حلزونی پیچانده شده و در یک پوسته قرار گرفته اند و یا به صورت چگالنده های هم مرکز و تبخیر کننده های هم مرکز هستند که در سیستم های تبرید استفاده می شوند. ضریب انتقال گرما ، در لوله حلزونی در مقایسه با لوله مستقیم ، بیشتر است. این مبدل ها، برای انبساط گرمایی و سیال های تمیز مناسب هستند ، زیرا تمیز کردن آنها تقریبا غیر ممکن است.

2- مبدل های حرارتی صفحه ای

مبدل های حرارتی صفحه ای ، از صفحات نازک که کانال های جریان را تشکیل می دهد ، ساخته می شوند. جریان های سیال ، توسط صفحات مسطح که یا به صورت صاف و یا موجدار هستند ، از هم جدا می شوند. این مبدل ها برای انتقال گرما بین گاز ، مایع یا جریان های    دو فاز ، استفاده می شوند. این مبدل ها می توانند به صورت زیر دسته بندی شوند :

الف- صفحه ای واشردار ( Gasketed-plat )
ب‌-    صفحه ای حلزونی ( Spiral plat )
ج‌-    لاملا ( Lamella )

الف- مبدل های حرارتی صفحه ای واشردار

مبدل های صفحه ای واشردار شامل تعدادی از صفحات نازک با سطح چین دار یا موج دار است که سیال های گرم و سرد را از یکدیگر جدا می کند. صفحات دارای قطعاتی در گوشه ها هستند که به نحوی آرایش داده شده اند که دو ماده ای که باید گرما بین آنها مبادله شود ، یکی در میان فضای صفحات ، جریان یابند. طراحی و واشر بندی مناسب ، امکان آن را ایجاد می کند که مجموعه ای از صفحات ، توسط پیچ ها که از صفحات ابتدا و انتها نیز می گذرند ، در کنار یکدیگر نگه داشته شوند. واشرها از نشتی به بیرون جلوگیری می کنند و سیال ها را در صفحات ، به شکل مورد نظر ، هدایت می نمایند. شکل جریان ، عموماً به نحوی انتخاب می شود که جریان سیال ها در خلاف جهت یکدیگر باشند. مبدل های صفحه ای معمولا به جریان سیال با فشار پایین تر از bar25 و دمای کمتر از حدود 250درجه سانتیگراد محدود    می شوند. جریان قوی گردابه ای موجب بزرگ بودن ضرایب انتقال گرما و افت فشارها        می گردد ، بعلاوه بزرگ بودن تنش برشی موضعی ، باعث کاهش تشکیل رسوب می شود. این مبدل ها ، سطح انتقال حرارتی نسبتاً فشرده و با وزن کم ایجاد می کنند. دما و فشار آنها به دلیل جزئیات ساخت و واشربندی ، محدود هستند. این مبدل ها به آسانی تمیز .و استریلیزه میشوند زیرا می توانند کاملا از یکدیگر باز و جدا گردند و بنابراین استفاده گسترده ای در صنایع غذایی دارند.

ب- مبدل های حرارتی صفحه ای حلزونی

مبدل های صفحه ای حلزونی ، با پیچاندن دو صفحه بلند موازی به شکل یک حلزونی با استفاده از یک میله اصلی ( مندرل ) و جوش دادن لبه های صفحات مجاور به صورتی که یک کانال را تشکیل دهند ، شکل داده می شوند. فاصله بین صفحات فلزی در هر دو کانال حلزونی ، با استفاده از پین های فاصله انداز که به ورق فلزی جوش می شوند ، حفظ می شود. طول پین های فاصله انداز می تواند بین 5 تا 20mm تغییر کند. به همین دلیل است که با توجه به نرخ جریان ، می توان فواصل مختلفی برای کانال انتخاب کرد. این بدان معناست که شرایط جریان ایده آل و بنابراین کوچکترین سطوح گرمایش ممکن ، بدست می آیند.
در هر یک از دو مسیر حلزونی ، یک جریان ثانویه ایجاد می شود که انتقال گرما را افزایش ، و تشکیل رسوب را کاهش می دهد. این مبدل ها کاملا فشرده هستند ولی به دلیل ساخت خاص خود ، نسبتاً گران قیمت می باشند.
 سطح انتقال گرما برای این مبدل ها ، در محدوده 0.5 تا  500 متر مربع می باشد. حداکثر فشار کارکرد( تا 15 bar) و دمای کارکرد ( تا 500درجه سانتیگراد ) در این مبدل ها محدود هستند.
 مبدل های حرارتی حلزونی به ویژه در کاربرد سیال لجن آلود ، مایعات لزج و مایعاتی با ذرات جامد معلق شامل ذرات بزرگ و جریان دو فازی مایع- جامد ، استفاده می شوند. مبدل های حلزونی ، در سه نوع اصلی که در اتصالات و آرایش های جریان ، تفاوت دارند ، ساخته می شود.

ج- مبدل های حرارتی لاملا

مبدل های حرارتی لاملا ( ریمن ) شامل مجموعه کانال های ساخته شده از صفحات فلزی نازک است که به طور موازی جوشکاری شده اند و یا به شکل لاملا ( لوله های تخت یا کانال های مستطیلی ) می باشند که به صورت طولی در یک پوسته قرار گرفته اند. این مبدل ، شکل اصلاح شده ای از مبدل های حرارتی پوسته و لوله با صفحه لوله شناور است ، لوله های تخت شده که به آن ها لاملا نیز گفته میشود ، از دو صفحه باریک که برش خورده و در عملیاتی پیوسته ، به یکدیگر جوش نقطه ای یا درزی شده اند ، ساخته شده است . شکل دهی خاص صفحات باریک ، فضای داخل لاملاها را ایجاد می کند و برجستگی هایی به سمت خارج ، بیرون می زند که به صورت فاصله دهنده ، بین لاملاها ، برای ایجاد مقاطع جریان در سمت پوسته بکار می رود. لاملاها در هر دو انتها با قرار دادن میله های فولادی در وسط آنها به یکدیگر جوش می شوند.
اندازه میله های فولادی بسته به فاصله مرد نیاز بین لاملاها دارد. هر دو انتهای دسته لاملا بوسیله جوش های محیطی ، به درپوش کانال متصل می شوند که آن هم خود ، در انتهای خارجی به نازل ورودی و خروجی جوش شده است. بنابراین سمت لاملا کاملاً توسط جوشها آب بندی شده است.
سطوح ما بین لاملاها برای تمیز کاری شیمیایی مناسب هستند بنابراین سیال های رسوب دهنده باید در سمت پوسته جریان یابند. جریان سمت پوسته عموماً یک گذر حول صفحات است و به صورت طولی در فضای بین کانال ها جریان می یابد. هیچگونه بافلی در سمت پوسته وجود ندارد و بنابراین مبدل های لاملا می توانند برای آرایش جریان مخالف جهت واقعی در نظر گرفته شوند. به دلیل آشفتگی زیاد جریان ، توزیع یکنواخت جریان و سطوح صاف ، لاملاها به سادگی رسوب نمی گیرند.
دسته صفحه می تواند به راحتی برای بازرسی و تمیز کاری بیرون آورده شود . این طرح دارای ظرفیت تحمل فشار تا 35 bar و تحمل دما تا 200 درجه سانتیگراد برای واشرهای تفلون و 500 درجه سانتیگراد برای واشرهای آزبست می باشد.

3- مبدل های حرارتی با سطوح پره دار

مبدل های حرارتی با سطوح پره دار ، دارای پره ها و یا ضمائمی در سطح اصلی ( لوله ای یا صفحه ای ) انتقال گرما به منظور افزایش این سطح می باشند. از آنجا که ضریب انتقال گرما در سمت گاز بسیار کوچکتر از سمت مایع است ، سطوح انتقال گرمای پره دار ، در سمت گاز برای افزایش سطوح انتقال گرما استفاده می شوند. پره ها به صورت وسیع در مبدل های حرارتی گاز – گاز یا گاز – مایع در جایی که ضریب انتقال گرما در یک یا هر دو سمت کوچک باشد و به مبدل های حرارتی فشرده نیاز باشد استفاده می گردند. دو نوع از رایج ترین مبدل های حرارتی دارای صفحات پره دا عبارتند از :

الف- مبدل های صفحه ای پره دار
ب‌-    مبدل های لوله ای پره دار

الف- مبدل های صفحه ای پره دار

نوع مبدل های صفحه ای پره دار عمدتاً برای کاربردهای گاز- گاز و مبدل های لوله ای پره دار برای کاربردهای مایع- گاز استفاده می شوند. در اکثر کاربردها ( ماشین های باری ، اتومبیل ها و هواپیماها ) کاهش جرم و حجم مبدل از اهمیت ویژه ای برخوردار است. به دلیل دست یافتن به این کاهش حجم و وزن ، مبدل های حرارتی فشرده همچنین به صورت وسیع در تبرید با دمای خیلی کم ( کرایوژنیک ) ، بازیابی انرژی ، صنایع فرآیندی ، تبرید وسیستم های تهویه استفاده می گردند.
جریان های سیال با صفحات تخت که بین آن ها پره های موج دار قرار داده شده اند ، از هم جدا می شوند. آن ها می توانند با توجه به جریان های سیال با شکل بندی های متفاوت آرایش داده شوند . این واحد های بسیار فشرده دارای سطح انتقال گرما در واحد حجم حدود  2000 میباشند. صفحات عموماً دارای ضخامت 0.5 تا mm 1 و پره ها دارای ضخامت 0.15 تا mm 0.75 می باشند. کل مبدل از آلیاژ آلومینیوم ساخته شده است و اجزاء مختلف ، در حمام نمک یا کوره خلاء به یکدیگر لحیم می شوند.
ورق های موج دار که بین صفحات تخت قرار داده شده اند ، باعث ایجاد سطح انتقال گرمای بیشتر می شوند و هم تکیه گاهی برای صفحات تخت ایجاد می کنند. شکل های مختلف بسیاری از ورق های موجدار در این مبدل ها استفاده می شوند ولی رایجترین آنها عبارتند از : پره ساده ، پره ساده سوراخدار ، پره دندانه ای یا کنگره ای ، پره جناغی یا موجی شکل.
با استفاده از پره ها که در راستای جریان پیوسته نباشند ، لایه های مرزی کاملاً شکسته     می شوند و بهم می خورند ، اگر سطح در راستای جریان دارای موج باشد ، لایه های مرزی یا نازک می گردند و یا قطع می شوند که نتیجه آن ضرایب بزرگتر انتقال گرما و افت فشار بزرگتر است.
کانال های جریان در مبدل های صفحه ای پره دار کوچک هستند که بدین معناست که سرعت جرمی جریان در آنها نیز باید کوچک باشد ( 10 تا  300 ) تا از افت فشار اضافی ، اجتناب شود. این موضوع کانال را مستعد برای تشکیل رسوب نماید ، با توجه به این موضوع که این مبدلها نمی توانند به صورت مکانیکی تمیز شوند ، استفاده از این مبدل های صفحه ای پره دار منحصر به سیال های تمیز است. آنها به وفور برای مصارف چگالش در واحدهای مایع سازی هوا استفاده می شوند.
مبدل های صفحه ای پره دار برای استفاده در توربین های گاز ، نیروگاههای مرسوم و هسته ای ، مهندسی پیشرانه (هواپیماها ، ماشین های باری و خودروها) ، تبرید ، گرمایش ، تهویه و تهویه مطبوع ، سیستم های بازیابی گرمای اضافه ، صنایع شیمیایی و سرمایش وسایل الکترونیکی بوجود آمده اند.

ب- مبدل های لوله ای پره دار

این مبدل ها شامل آرایه ای از لوله ها با پره هایی که در سمت بیرونی ثابت شده اند ،        می باشد. پره های سمت خارجی لوله ها ممکن است عمود بر محور لوله ها ، اریب یا مارپیچ نسبت به محور ، یا طولی (محوری) و در امتداد محور لوله باشند. پره های طولی معمولاً در مبدل های دو لوله ای یا پوسته و لوله ای که دارای بافل نیستند استفاده می شوند.
در مبدل های لوله ای پره دار عموماً لوله هایی با مقاطع گرد ، مستطیلی یا بیضوی استفاده می شوند. پره ها با لحیم کاری ، جوش برنجی ، جوشکاری ، اکستروژن ، جا زدن مکانیکی ، پیچاندن کششی و غیره به لوله وصل می شوند.  این مبدل ها بطور متداول در سیستم های گرمایش ، تهویه ، تبرید و تهویه مطبوع استفاده می شوند. سطوح داخلی در سمت لوله ها عموماً در چگالنده ها و تبخیر کننده های سیستم های تبرید استفاده می گردند.
چگالنده های خنک شونده با هوا و دیگ های بخار بازیافت ، مبدل های حرارتی لوله ای      پره دار هستند که شامل یک دسته افقی از لوله ها است که هوا یا گاز از میان لوله ها و متقاطع با آن ها در سمت خارجی دمیده می شود و چگالش یا جوشش ، در سمت داخل   لوله ها اتفاق می افتد.


برچسب‌ها: مبدل حرارتی, Heat exchanger, دانلود مقالات مهندسی مکانیک, نیروگاه, دسته بندی مبدل های حرارتی
+ نوشته شده در  دوشنبه دهم آذر 1393ساعت 21:4  توسط spow  | 

طراحی پرسشنامه

در این راهنما, برخی اصول طراحی يک پرسشنامه خوب معرفی می شود.

بسیاری پروژه های تحقیقاتی و پايان نامه ها نیازمند جمع آوری داده های اولیه از افراد هستند. پرسشنامه ها اغلب بهترین راه جمع آوری چنین اطلاعات و دیدهایی هستند. با این وجود, یک پرسشنامه که با طراحی بد ممکن است پاسخی در پی نداشته باشد و یا حاصل آن نتایج بی فایده باشد. در این راهنما , اصولی برای حذف دام ها و تضمین نتایج موفق ارائه شده است.

فهرست

طراحی پرسشنامه

فهرست

چه چیزهایی می خواهید بدانید؟

افزایش شانس موفقیت

از چه کسانی باید بپرسید؟

دستورالعملهای واضح

انواع سوالات

قواعد کلی هنگام نوشتن سوالات

ترتیب سوالات

طرح کلی

پرسشنامه های ایمیلی در مقابل چاپی

پرسشنامه خود را هدایت کنید

مطالعه بیشتر

 

چه چیزهایی می خواهید بدانید؟

قبل از اینکه حتی اولین سوال را بنویسید, بسیار مهم است که یک ایده خیلی روشن درباره آنچه پرسشنامه شما قصد دارد بدست آورد داشته باشید. اهداف تحقیق خود را به ترتیب بنویسید, و در مورد چیزهایی که برای رسیدن به آن اهداف لازم است از مخاطب استخراج شود فکر کنید. همچنین به چگونگی تحلیل هر سوال برای رسیدن به نتایج مورد نیاز خود بیاندیشید. به یاد داشته باشید که بین چیزهایی که لازم است بدانید و چیزهایی که خوب است بدانید تفاوت است. خط های غیر ضروری پرسش را در گام برنامه ریزی حذف کنید.

افزایش شانس موفقیت

هدف طراحی پرسشنامه عبارتست از: 1) بدست آوردن حداکثر پاسخ های ممکن که 2) قابل استفاده و دقیق هستند. برای حداکثر کردن سرعت پاسخ:

 • برای پرسشنامه خود یک عنوان کوتاه و معنی دار انتخاب کنید.
 • پرسشنامه خود را تا حد ممکن کوتاه و مختصر طراحی کنید.
 • در صورت لزوم برای پاسخ گرفتن, انگیزه هایی ایجاد کنید.
 • خلاق باشید- از رنگها و تصاویر برای جذابیت پرسشنامه استفاده کنید.
 • پرسشنامه خود را مناسب کنید- آن را در یک پاکت مهر شده قرار دهید.

از چه کسانی باید بپرسید؟

ممکن است بررسی افرادی که می توانند یک پاسخ مفید به پرسشنامه شما بدهند عملی نباشد. در چنین مواردی, نیاز خواهید داشت که یک نمونه از جمعیت خود را برای بررسی انتخاب کنید.

جمعیت- همه اعضای گروهی که شما به آن علاقه مندید.

نمونه- زیر مجموعه ای از جمعیت انتخاب شده برای دریافت پرسشنامه.

مخاطبان- زیر مجموعه ای از نمونه که پرسشنامه را کامل کرده و بر می گردانند.

در هنگام انتخاب نمونه مطمئن شوید که آن نماینده جمعیتی است که مورد مطالعه قرار داده اید. برای مثلا, آیا همه سن ها, گروه های اجتماعی- اقتصادی, جنسیتها و غیره را پوشش می دهد.

دستورالعملهای واضح

سرعت پاسختان را با فراهم آوردن اطلاعات و دستورالعملهای واضح بصورت زیر افزایش دهید:

 • مشخص کنید شما چه کسی هستید
 • رئوس مطالب شامل , هدف بررسی و اهمیت پاسخگویی آنها را بیان کنید.
 • توضیح دهید که چگونه پرسشنامه ها بصورت محرمانه و با گمنام نگه داشتن مخاطب بررسی می شوند(مگر آنکه با توافق مخاطب باشد)
 • دستورالعمل واضحی برای چگونگی پاسخگویی به سوالات فراهم آورید- مثلا, آیا یک یا چند پاسخ مورد انتظار شماست, یا آیا پاسخ ها باید رتبه بندی شده باشند- و در اینصورت آیا 1 بالاترین امتیاز است یا پایین ترین؟
 • نحوه بازگرداندن و زمان آن را مشخص کنید.

انواع سوالات

انواع مختلف زیادی از سوالات وجود دارد که شما می توانید برای بدست آوردن اطلاعات مورد نیازتان بکار بندید. به طور کلی می توان سوالات را در دو دسته سوالات باز و بسته قرار داد.

یک سوال باز به مخاطب اجازه می دهد که از کلمات خودش برای پاسخگویی استفاده کند, مثلا, "به نظر شما دلایل اصلی نژاد پرستی چیستند؟".

یک سوال بسته به آنها انتخاب های از پیش تعیین شده ای می دهد, مثلا,"به نظر شما کدامیک از موارد زیر دلایل اصلی نژاد پرستی هستند؟:a, b, c, d".

مزایا و معایب هر کدام از این ها در جدول زیر لیست شده اند.

 

سوالات بسته

سوالات باز

استخراج داده های کمی

استخراج داده های کیفی

تشویق به دلیل پاسخ هایی که نیاز به فکر زیادی ندارند

تشویق به دلیل آزادی بیان و عقیده

پاسخگویی به آن برای همه سطوح سواد, آسان است

ممکن است برای مخاطبانی که سواد کمی دارند دلسرد کننده باشد

پاسخگویی به آن سریع است و سرعت پاسخ شما را افزایش می دهد

مدت بیشتری طول می کشد تا پاسخ داده شود و ممکن است برخی از افراد از پاسخگویی به آن صرفنظر کنند

کد کردن و تحلیل آن آسان است

تحلیل آن دشوارتر است- پاسخ ها ممکن است اشتباه تفسیر شوند

 

قواعد کلی هنگام نوشتن سوالات

 • پرهیز از جهت دهی به پاسخ ها: "بهتر نیست بگوییم که...", " منصفانه نیست بگوییم که..."
 • خاص باشید. از کلماتی مانند " معمولا", "اغلب", یا "به طور منظم" پرهیز کنید- چرا که ایده هر کس از معمولا, اغلب یا به طور منظم ممکن است متفاوت باشد.
 • از عبارات خاص یک صنف یا عبارات مصطلح پرهیز کنید- مطمئن شوید که زبان شما برای همه سطوح سواد قابل فهم است. به یاد داشته باشید که زبان پرسشنامه ممکن است زبان دوم برخی مخاطبان باشد و به آن مسلط نباشند.
 • از سوالات دوتایی در یک سوال پرهیز کنید- " آیا شما از بازی بدمینتون و تنیس لذت می برید؟" در هر لحظه از زمان تنها یک سوال بپرسید.
 • از استفاده تودر توی عبارات منفی بپرهیزید- برای مثال به جای سوال از مخاطب در مورد اینکه آیا با عبارت منفی, "سیگار کشیدن در مکان های عمومی نباید قدغن شود؟" موافق است, از عبارت مثبت, " سیگار کیشدن در مکان های مثبت باید قدغن شود؟" استفاده کنید.
 • تعصب را حداقل کنید- مردم برخی اوقات به سوالات به طریقی پاسخ می دهند که قابل قبول اجتماع باشد. برای مخاطبان ساده تر است که مقررات اجتماعی را با بکار گیری با ملاحظه سوالات قبول کنند. برای مثال," شما چند بار سرعت مجاز را به خاطر اینکه دیرتان شده بوده شکسته اید؟" می تواند بصورت,"آیا تا به حال تحت فشار قرار گرفته اید که با سرعت بیش از حد مجاز به منظور رسیدن به یک قرار رانندگی کنید؟" بیان شود. سپس شما می توانید بپرسید," چند بار شما رسیدن به قرار را به حفظ سرعت مجاز ترجیح داده اید؟"
 • سوالات دشوار یا ناراحت کننده را مدیریت کنید. برای تشویق به پاسخ بیشتر به سوالات دشوار, توضیح دهید که چرا نیاز به دانستن چنین اطلاعاتی دارید. مثلا, " بسیار کمک کننده خواهد بود اگر شما اطلاعاتی در مورد خودتان بدهید تا بتوانیم پاسخ های شما را در زمینه ... به کار گیریم"
 • مطمئن شوید که انتخابهای متقابلا انحصاری هستند- برای مثال, " چند سال در این آکادمی کار کرده اید: 0-5, 6-10, 11-15, بالای 15" را به جای " 0-5, 5-10, 10-15..." به کار گیرید.

ترتیب سوالات

هنگامیکه لیست سوالاتتان را تهیه می کنید, نیاز است که به ترتیب آنها نیز بیاندیشید. چند قانون کلی عبارتند از:

 • برخی آیتم های مهم را در نیمه اول پرسشنامه قرار دهید. بسیاری از مردم, پرسشنامه را کامل نمی کنند. این تضمین خواهد کرد که شما بیشتر اطلاعات مهم را از این دسته مخاطبان خواهید گرفت.
 • با سوالات ناراحت کننده شروع نکنید- مخاطبان ممکن است همان ابتدای کار منصرف شوند.
 • با سوالات آسان شروع کنید. این مخاطبان را تشویق می کند که با پرسشنامه پیش روند.
 • از کل به جز بروید.
 • از سوالات واقعی به انتزاعی بروید.
 • از سوالات بسته به سوالات باز بروید.
 • اطلاعات فردی و شخصی را به انتها منتقل کنید.

طرح کلی

ظاهر پرسشنامه شما مسیر طولانی ای را در میان پاسخ های تشویق کننده (دلسرد کننده) طی خواهد کرد. همیشه فضای کافی برای پاسخ های مخاطبان قرار دهید و بین سوالات فضای خالی زیادی بگذارید. شماره گذاری و عنوان های واضح به کار برید. اگرچه وسوسه کننده است که از فونت ریز تر به منظور کاهش تعداد صفحات استفاده شود, آن را آنقدر کوچک نکنید که ناخوانا شود. حداقل از فونت 10 استفاده کنید.

پرسشنامه های ایمیلی در مقابل چاپی

هنگامی که تمام جمعیت مورد نظر شما دسترسی به ایمیل دارند, استفاده از ایمیل برای ارسال یک پرسشنامه به منظور افزایش سرعت و حذف هزینه های پستی بسیار مطلوب به نظر می رسد. با این حال, استفاده از ایمیل برای

به جریان انداختن پرسشنامه دارای معایبی است که شما باید مزایا و معایب این روش را با هم در نظر بگیرید.

پرسشنامه های ایمیلی

مزایا

معایب

ارسال سریع

ممکن است بعنوان spam فرستاده شده و حذف شود

ارسال رایگان

اگر بعنوان ضمیمه فرستاده شود ممکن است دانلود آن دشوار باشد

ارسال آسان برای جمعیتی بزرگ که ممکن است سرعت پاسخ را بهبود دهد

در صورتیکه در بدنه ایمیل فرستاده شود ممکن است فرمت آن مناسب نباشد

بازگرداندن پرسشنامه برای مخاطبان ساده است

در صورت ارسال به گروه های بحثی, ممکن است اندازه نمونه و در نتیجه سرعت پاسخ برای شما مشخص نباشد

 

بازگرداندن آن بصورت گمنام دشوار است

 

یک راه برای پرهیز از مشکل اندازه نمونه, ارسال ایمیل پرسشنامه به تک تک افراد هدف, همانطور که در پرسشنامه های چاپی انجام می شود, خواهد بود. یک روش متناوب دیگر, استفاده از ایمیل برای تبلیغات یک بررسی مبتنی بر وب خواهد بود. اگر شما دارای مهارت ایجاد یک بررسی برخط هستید, تغییر ساختار و ظاهر پرسشنامه مانند پرسشنامه های چاپی برای شما ممکن خواهد بود, و پاسخ ها ممکن است به طور خودکار جمع آوری(یا حتی تحلیل) شوند. برخی از بسته های نرم افزاری رایگان پرسشنامه در وب موجود هستند . برای مثالهایی در این زمینه به بخش مطالعه بیشتر رجوع کنید.

پرسشنامه خود را بیازمایید کنید

بعد از ساخت پرسشنامه, بسیار مهم است که ابتدا آن را در یک گروه کوچک تست کنید و بعد آن را در یک گروه بزرگ به جریان بیاندازید. این کار نه تنها غلطهای املایی شما بلکه ابهامات معنایی را آشکار خواهد کرد. شما حتی ممکن است دریابید که برای تحلیل داده هایتان به روش مورد نظر, ممکن است نیاز به سوالات بیشتری داشته باشید. یا حتی ممکن است پی ببرید که برخی سوالاتتان زاید هستند. به گروه آزمایش خود همان اطلاعاتی را بدهید که قصد دارید به جمعیت مورد نظرتان بدهید و برای آنها بازه زمانی تعیین کنید.

مطالعه بیشتر

یک لینک به کتابها و منابع طراحی یک پرسشنامه می تواند در لینک زیر یافت شود:

http://www.lboro.ac. uk/library/skills/quesdesign.html


برچسب‌ها: طراحی پرسشنامه, پرسشنامه, دانلود پرسشنامه, دانلود مقاله, طراحی پرسشنامه پایان نامه
+ نوشته شده در  دوشنبه دهم آذر 1393ساعت 19:43  توسط spow  | 

مطالب جدیدتر
مطالب قدیمی‌تر