توضیح عکس توضیح عکس
توضیح عکس تبلیغات

وبلاگ یک مهندس...

وبلاگ یک مهندس...

مروری بر مفاهیم مدیریت لجستیک بازرگانی

در سیستم های بازرگانی امروزی مدیریت لجستیک به عنوان شاخه ای از علوم مرتبط با مدیریت در کنار سایر رشته های مدیریت ، نظیر بازرگانی ، مالی و تولید اهمیت و جایگاه ویژه ای یافته است. درگذشته کاربرد اصلی این رشته در علوم نظامی بوده ولی با توجه به کاربردهای ویژه ان به تدریج در قسمت های غیرنظامی نیز از ابزارهای ان استفاده شده است. اکثر تکنیک های این رشته در سازمان های تولیدی - بازرگانی کاربرد داشته ولی بسیاری از روش های ان در سازمان های خدماتی نیز قابل استفاده است.

با توجه به اهمیت و کاربرد مدیریت لجتیک در سازمان های بازرگانی امروزی در این مقاله مفاهیم اساسی مدیریت لجستیک بازرگانی ، تعاریف  مختلف لجستیک ، اهمیت و هدف های ان ارائه شده است که در ادامه فعالیت های اساسی و اجزا مدیریت لجستیک و ارتباط لجستیک با سایر فعالیت های بازرگانی مورد بحث قرار می گیرند.

برای دانلود متن کامل مقاله مروری بر مفاهیم مدیریت لجستیک بازرگانی به لینک زیر مراجعه فرمایید :

دانلود کنید.

پسورد : www.spowpowerplant.blogfa.com


برچسب‌ها: مروری بر مفاهیم مدیریت لجستیک بازرگانی, مدیریت استراتژیک لجستیک بازاریابی مصرف کننده, لجستیک, دانلود مقاله, دانلود مقالات مدیریت بازرگانی
+ نوشته شده در  یکشنبه چهاردهم دی ۱۳۹۳ساعت 9:52  توسط spow  | 

دانلود پروژه طراحی و اجرای سيستم اطلاعات مديريت در مركز اطلاعات و مدارك علمی ايران

سيستم اطلاعات مديريت
مستندات طراحي و اجرا

فهرست مطالب

فصل اول سيستم اطلاعات مديريت
مقدمه
مدل سيستمي سازمان و نقش سيستم اطلاعات در مديريت آن
انواع سيستمهاي اطلاعاتي در سازمان
سيستمهاي اطلاعات مديريت
تعريف سيستم اطلاعات مديريت
مفهوم سيستم اطلاعات مديريت
نياز به يك پايگاه اطلاعات
مدلهاي تصميم گيري در سيستم اطلاعات مديريت
ابعاد طبقه بندي سيستمهاي اطلاعاتي مديريت
فصل دوم مدل مفهومي سيستم اطلاعات مديريت مركز
مقدمه
نمودار منطقي سطح صفر سيستم اطلاعات مديريت مركز
شرح اجزاي مدل
فصل سوم مركز اطلاعات و مدارك علمي ايران: وضع موجود از ديدگاه كلان و سيستم هاي
اطلاعاتي
مقدمه
مدل سيستمي مركز اطلاعات و مدارك علمي ايران
وظايف رسمي
وظايف غيررسمي
مأموريت
ساختار سازماني
فرهنگ سازماني
سبك مديريت
كاركنان
سيستم هاي پردازش تراكنشها
فصل چهارم ويژگي هاي كلي سيستم اطلاعات مديريت مركز اطلاعات و مدارك علمي ايران
مقدمه
نقش سيستم اطلاعات مديريت در مركز
وضعيت سيستمهاي اطلاعات سازماني مركز
استراتژي توسعه سيستم اطلاعات مديريت مركز  ‐
مفروضات طراحي و اجراي سيستم اطلاعات مديريت مركز
مؤلفه هاي فيزيكي
عمليات پردازش
خروجي ها
سطح استفاده از سيستم
حوزههاي تحت پوشش
فصل پنجم تحليل اطلاعات موردنياز مديران
مقدمه
استراتژي هاي تعيين اطلاعات موردنياز مديران
توليد اطلاعات موردنياز مديران از طريق تلفيق و تركيب مشخصه هاي سيستم
سازمان
فهرست شاخصهاي دسته بندي يا طبقه بندي ورود يها، فرايندها، و خروجي هاي مركز به ترتيب حروف الفبا
عناوين كلي گزارشهاي محيط داخلي مركز
اطلاعات محيط خارجي مركز
شناسايي اطلاعات موردنياز مديران از طريق پرسش از آنها
عناوين و شكل كلي گزارشهاي سيستم اطلاعات مديريت مركز
فصل ششم طراحي فيزيكي سيستم اطلاعات مديريت مركز
مقدمه
نمودار فيزيكي سطح صفر سيستم اطلاعات مديريت مركز
ساختار شبكه سيستم اطلاعات مديريت
مشخصات گزارشهاي سيستم اطلاعات مديريت پس از تحليل در مرحله طراحي فيزيكي
سطوح دسترسي و واحدهاي سازماني براي ورود اطلاعات به تفكيك گزارش ها
فصل هفتم اجراي سيستم اطلاعات مديريت مركز
پيوستها
پيوست الف مراجع
پيوست ب مستندات شناسايي اطلاعات مورد نياز مديران از طريق پرسش از آنها
پيوست پ راهنماي تصميم گيران
پيوست ت راهنماي راهبر سيستم
پيوست ث راهنماي كاربران نرم افزار

برای دانلود پروژه طراحی و اجرای سيستم اطلاعات مديريت MIS در مركز اطلاعات و مدارك علمی ايران به لینک زیر مراجعه فرمایید :

دانلود کنید.

پسورد : www.spowpowerplant.blogfa.com


برچسب‌ها: طراحی و اجرای سيستم اطلاعات مديريت MIS, دانلود پروژه, دانلود جزوات دیریت, دانلود جزوات مهندسی صنایع, دانلود پروژه طراحی و اجرای سيستم اطلاعات مديريت MI
+ نوشته شده در  یکشنبه چهاردهم دی ۱۳۹۳ساعت 9:14  توسط spow  | 

دانلود جزوه اموزشی انواع سدهای خاکی

سدهاي خاكي  
از زمانهاي بسيار دور بناي سدهاي خاكي به منظور كنترل و ذخيره آب معمول بوده است. اما به علت امكانات محدوده و عدم شناخت قوانين مكانيك خاك و هيدروليك، ارتفاع سدها و بندهاي خاكي از يك مقدار محدودي بيشتر نمي شده است، هرچند از نظر وسعت و طول سد چنين محدوديتي وجود نداشته است. امروزه با پيشرفت علم مكانيك خاك و توسعه امكانات تكنولوژي و مطالعات دقيق تر توانسته اند سدهاي خاكي را با ارتفاعات قابل ملاحظه احداث نمايند، بطوريكه در زمان حاضر از مرتفع ترين سدهاي دنيا سدهاي خاكي و پاره سنگي هستند. به علاوه زمين هائي را كه سابقاً براي اين منظور غير مناسب تشخيص مي دادند هم اكنون مي توانند آنها را براي زيربناي احداث سد خاكي آماده سازند.
علي رغم اين پيشرفت ها هنوز مشكل است كه بتوان راه حل هاي رياضي محكمي براي مسايل طراحي سدهاي خاكي پيشنهاد نمود، و در نتيجه بسياري از اجزاء سدها هنوز بر مبناي تجزيه و ذوق و ذكاوت مهندسين طرح و اجراءٍ مي گردند، به عبارت ديگر طرح تيپ دقيق و كامل وجود ندارد.
به منظور تأمين يك طرح دقيق و منطقي در سدهاي خاكي لازمست كه وضعيت شالوده سد و مواد مشكله آن كاملاً مورد بررسي و مطالعه اوليه قرار گرفته و اجراي سد با روش هاي كنترل شده و دقيقاً مطابق برنامه پيشنهادي طراح انجام پذيرد.
به عنوان يك اصل، اين دو نكته مسلم است كه:
1-     سد به عنوان يك مخزن بايد غيرقابل نفوذ باشد.
2-     در تمام وضعيت هاي ممكن (وضعيت بلافاصله پس از ساخت، ضمن ساخت، وضعيت هاي مخزن پر، طغيان، تخليه سريع، بارندگي و حتي در مواقع سيلهاي استثنائي چند هزار ساله) سد بايد مقاوم باشد.
روش ايجاد سدهاي خاكي امروزه عمدتاً  "با روش تراكم مكانيكي است، هرچند روشهاي ديگري مانند روش هاي هيدروليكي و نيمه هيدروليكي هم وجود دارد كه از اين روشها كمتر استفاده مي گردد، مگر در مورد سدهاي باطله كه ضرورتا هيدروليكي است.

انواع سدهای خاکی

1- سد خاکی همگن

2- سد خاکی غیر همگن (زون بندی شده)

3- سدهای خاکی سنگریزه ای با غشای نفوذناپذیر

برای دانلود جزوه اموزشی انواع سدهای خاکی به لینک زیر مراجعه فرمایید :

دانلود کنید.

پسورد : www.spowpowerplant.blogfa.com


برچسب‌ها: سد خاکی, سد و شبکه سد خاکی همگن سد زون بندی شده سد خاکی سنگ, دانلود جزوات مهندسی عمران, هیدرولوژی هیدرولیک دانلود جزوه اب های سطحی, دانلود جزوه اموزشی انواع سدهای خاکی
+ نوشته شده در  یکشنبه چهاردهم دی ۱۳۹۳ساعت 9:0  توسط spow  | 

دانلود گزارش کاراموزی پتروشیمی اراک

قبلا در پست 1314  گزارش کاراموزی واحد پتروشیمی اراک را برای دانلود قرار داده بودیم که لینک دانلود از کارافتاده است و در این پست بنا به درخواست دوستان گزارش کاراموزی واحد پتروشیمی اراک را مجددا اپلود نموده ایم.

فهرست مطالب گزارش کاراموزی واحد پتروشیمی اراک به شرح زیر می باشد:

مقدمه
تاريخچهُ مختصر
نمودار واحدهای مختلف پتروشيمی اراک
لرزه نگاری صنعتی
توربين elliott
اطلاعات کلی  General Information
نصب  Instalation
عملکرد و بهره داری  Operation
نگهداری  Maintenance
روغنکاری  Lubrication
گاورنر  Governor
Gearbox

برای دانلود گزارش کاراموزی واحد پتروشیمی اراک به لینک زیر مراجعه فرمایید:

دانلود کنید.

پسورد : www.spowpowerplant.blogfa.com


برچسب‌ها: گزارش کاراموزی واحد پتروشیمی اراک, توربین, گزارش کاراموزی, گیربکس روغنکاری روانکاری پتروشیمی نصب و بهره بردار, دانلود گزارش کاراموزی واحد پتروشیمی اراک
+ نوشته شده در  شنبه سیزدهم دی ۱۳۹۳ساعت 17:13  توسط spow  | 

اشنایی با کاربرد نرم افزار متلب MATLAB در پردازش تصویر

An Introduction to image processing usig MATLAB

جزوه 73 صفحه ای اشنایی با کاربرد نرم افزار متلب MATLAB در پردازش تصویر مربوط به درس گرافیک کامپیوتری بوده و در کلاس اقای مهندس دارویی تهیه شده است و شامل مباحث زیر می باشد:

اشنایی با یک سری مفاهیم اولیه در Image Processing به کمک MATLAB

تشخیص لبه ها به کمک تابع Edge

حذف نویز از عکس ها

درک تنظیم شدت Intensity

تصحیح گاما Gamma Correction

طراحی و پیاده سازی فیلترهای خطی در میدان مکان

Negative Transformation

Gray-Scale to binary

Gray-Level Scaling

انجام عملیات ریاضی بر روی تصاویر

تغییر اندازه یک عکس

چرخش یک عکس

عملیات شکل شناسی (ریخت شناسی) Morphological Operation

تعیین ROI

فیلتر کردن یک ROI

Image Deblurring

ثبت تصاویر  Image Registering

اشنایی با جعبه ابزار اخذ تصاویر

تبدیل از مدل رنگ RGB به HSV و بالعکس

برای دانلود متن کامل جزوه سمینار اشنایی با کاربرد نرم افزار متلب MATLAB در پردازش تصویر به لینک زیر مراجعه فرمایید :

دانلود کنید.

پسورد : www.spowpowerplant.blogfa.com


برچسب‌ها: اشنایی با کاربرد نرم افزار متلب MATLAB در پردازش ت, اموزش نرم افزار متلب, اموزش نرم افزار متلب MATLAB, گرافیک کامپیوتری, پردازش تصویر
+ نوشته شده در  پنجشنبه یازدهم دی ۱۳۹۳ساعت 12:42  توسط spow  | 

عوامل عمده در تعيين نرخ ارز چيست ؟
معادلات داخلي و خارجي در تعيين نرخ ارز نقش ويژه دارند و همچنین قدرت پول ملي و ارزش برابري آن از موضوعات تعيين‌كننده در مناسبات اقتصادي امروز جهان است.
فارغ از استفاده ابزاري از پول در تعيين قيمت كالا و خدمات تجارت بين‌المللي، ساليان درازي است كه معاملات خود پول (ارز) بازاري مستقل و هيجان‌برانگيز براي خود دست و پا كرده است.
تقابل پول‌ها در جهان بيانگر برآيند مجموعه عواملي است كه قابليت و اهميت آنها را تعيين مي‌كنند. واكاوي اينكه چرا ارز يك كشور قدرتمندتر از ارز كشور ديگري است، خود پرده از شگفتي‌هاي تامل برانگيزي برمي‌دارد كه هريك به نوبه خود منبعث از ساختارهاي مدون و قانون مندي در حوزه سياست‌هاي پولي، مالي و تجاري در تعامل دقيق با انعطاف‌پذيري‌ها يا ثبات سياست‌هاي خارجي، منطقه‌اي و بين‌المللي هر كشور است.
فارغ از فاكتورهاي اصلي در ارزش‌گذاري نرخ ارز همچون «برابري قدرت خريد»، «تراز پرداخت‌ها»، «پول و دارايي‌هاي ارزي»، «برابري نرخ بهره» و عواملي از اين دست كه تاثيرات بلندمدت و تعيين‌كننده‌اي را برعهده دارند، برخي شيوه‌هاي ارزش‌گذاري به‌صورت يك حراج روزانه و صرفنظر از حجم مبادلات در تعيين نرخ ارز به كار گرفته مي‌شوند. از جمله اين شيوه‌ها روش تعيين نرخ ارز در حد (Fixed Currency rate ) است. اين شيوه تنها در بازار ارز اروپا رايج است كه به‌طور روزانه و از طريق يك حراج مزايده باز (Open market) تعيين مي‌شود. پيشنهادهاي خريد و فروش معامله‌گران به‌طور آشكار اعلام شده و نشان داده مي‌شود. بالاترين پيشنهاد خريد و پايين‌ترين پيشنهاد فروش براي محاسبه ميانگين روزانه تعيين نرخ ارز به كار برده مي‌شود.
در بازار ارز هريك از فعالان بازار از جمله شركت‌ها و بانك‌ها نيز خود روزانه به ارائه نرخ‌هايي متفاوت براساس دارايي‌ها و پرتفوي ارزي خود مي‌پردازند. در شهر فرانكفورت بندر تجاري و مالي بزرگ آلمان نيز روزانه نرخ ارز مرجع اروپا تعيين مي‌شود. اين شيوه‌ها هريك به‌طور محلي و منطقه‌اي خود مرجعي قابل استناد هستند. تعيين نرخ ارز به اين شيوه از سوي بانك‌هاي اروپايي گاهي به‌عنوان دقيق‌ترين نرخ ارز مد نظر قرار مي‌گيرد و در معاملات بين بانكي از آن استفاده مي‌شود.
اما مهم‌ترين عوامل پايه در تعيين برابري ارزهاي جهان براساس برخي تئوري‌ها به 3 شكل:
1 - مدل‌هاي معامله قسمتي (Partial equilibrium models)
2 - مدل معاملات عمومي (general equilibrium models)
3 - نامعادلات يا مدل‌هاي هيبريدي (disequilibrium or hybrid models) تعريف و بررسي شده‌اند.
در مدل معادله‌هاي قسمتي ارتباط «برابري قدرت خريد» (Purchase power parity) كه تنها بازارهاي كالا را شامل مي‌شود، همچنين «برابري نرخ بهره پوشش يافته» (Covered interest rate parity)برابري بهره پوشش نيافته (uncovered interestrate parity) كه بازار دارايي‌ها را بررسي مي‌كند و مدل معاملات خارجي كه مهم‌ترين عامل تعيين نرخ برابري ارز را «تراز پرداخت‌ها» مي‌داند، مورد بررسي قرار مي‌دهد.
مدل‌هاي عمومي تعيين نرخ ارز، معاملات بازار كالا، بازار‌پول و تراز پرداخت‌ها را نيز شامل مي‌شود. تركيب معادلات پولي با تعديل قيمت و تعديل خروجي به سوي معادلات بلندمدت كه به معادلات پولي هيبريدي در كنار «برابري قدرت خريد» يا «برابري بهره پوشش‌نيافته» تعبير مي‌شود. تراز پرداخت‌ها در اين تحقيقات به عنوان پايه اصلي معادلات تعيين نرخ ارز به شمار مي‌آيد.
برابري قدرت خريد
«برابري قدرت خريد» به عنوان يكي از عوامل مهم و تاثيرگذار در تعيين نرخ ارز به شمار مي‌رود. اين مكانيسم در شرايطي به كارآيي قابل قبولي در تعيين نرخ ارز مي‌رسد كه قيمت‌هاي كالا در دو كشور واقعي بوده و فارغ از مشكلات واردات و صادرات، كيفيت محصولات نيز يكسان باشد.
رابطه برابري قدرت خريد به تئوري تعيين نرخ ارز از طريق فرضيات رفتار واردكنندگان و صادركنندگان در پاسخ به تغييرات مربوط به هزينه سبدهاي بازار ملي تبديل شده است. در واقع زماني كه يك كالا در كشوري يك قيمت و در كشور ديگر بهاي ديگري دارد، انگيزه سوداگري، بازرگانان را به خريد اين كالا با قيمت كمتر و فروش آن با قيمت بالاتر وا مي‌دارد. اين قانون تفاوت قيمت مي‌تواند به برابري قدرت خريد (PPP) منتج شود، ضمن اينكه معادله سبد كالاها در بازار كشورها را نيز تبيين مي‌كند. در خصوص كالاهاي ويژه تك‌‌نرخي در سطوح بين‌المللي،‌ انتظار مي‌رود آربيتراژ آنها بيش از آنكه بر سبد بازار كالا و خدمات تاثير بگذارد، بر نرخ ارز تاثير خواهد داشت. برابري قدرت خريد(Purchase Power Parity) از يك قانون ويژه و در عين حال ساده منتج مي‌شود. به طور مثال اگر يك موز در آمريكا يك دلار و در اسپانيا 133 «پزوتا» (واحد پول سابق اسپانيا) معامله شود، نرخ برابري دلار آمريكا در مقابل اين ارز يك به 133 است. اين قانون به قانون تك‌نرخي كالا (Law of one price) موسوم است كه از مقايسه نرخ خريد يك كالا در دو كشور مي‌توان به برابري ارزهاي آنها پي برد. در اين ميان دلايلي وجود دارد كه هميشه «برابري قدرت خريد» كارآيي تمام و كاملي ندارد.
از جمله اينكه قانون تك‌نرخي كالا در كوتاه‌مدت انجام‌پذير نيست. قانون تك‌نرخي نيازمند آربيتراژ كامل كالا است. اين بدين معني است كه اشخاص قادر باشند كه هر كالايي را وارد و صادر كنند. اين كالا بايد در عين يكسان بودن از لحاظ كيفي در كشورهاي مختلف، قيمت‌هاي مختلفي داشته باشد. فرض اين شرايط در كوتاه‌مدت دشوار است. از سويي بازار داخلي كشورها به دليل تعدد وجود خرده‌فروش‌ها و واسطه‌هاي فروش، با تفاوت قيمت روبه‌رو است. ديگر اينكه فرض بر اين است كه دولت‌ها در تعرفه‌هاي گمركي، سهميه‌هاي تجاري، ماليات و شرايط محدودكننده‌اي از اين دست دخالت نكنند.
از سويي ديگر «برابري قدرت خريد» به دليل برخي كالاهاي مهم غيرقابل تجارت و تفاوت بهره‌وري در بخش‌هاي مختلف كشورها نمي‌تواند در درازمدت به عنوان شاخص تعيين‌كننده در برابري ارزها باشد. اين بدين معني است كه همواره در كشورها يك تفاوت دائمي در سطح قيمت‌ها وجود دارد كه از طريق نرخ ارز نيز قابل جبران نيست. همان‌طور كه سليقه‌ها نيز دستخوش تغيير مي‌شوند، نرخ ارز نيز تغيير مي‌كند. از سويي ساختار بازارها نيز ممكن است تغيير كند و معادلات تعيين نرخ نيز به هم بريزد. در اين ميان موارد كمي وجود دارد كه شاخص PPP در كوتاه‌مدت نيز قابل اعتنا است. در اين صورت اقتصاد با شرايط تورمي شديد دست به گريبان است و ارز داخلي (پول ملي) توانايي ارزش‌گذاري قيمت‌ها را ندارد و بنگاه‌هاي اقتصادي ترجيح مي‌دهند كه اقتصاد خود را دلاريزه كنند.


تراز پرداخت‌ها
تراز پرداخت‌ها جدولي است حاوي مبادلات بدهكار و بستانكار يك كشور، كشورهاي ديگر و سازمان‌هاي بين‌المللي كه به شكل مشابه با حساب درآمد و مخارج شركت‌ها تنظيم مي‌شود. اين مبادلات به دو گروه كلي تقسيم مي‌شوند؛ حساب جاري و حساب سرمايه.
حساب جاري نيز متشكل از دو بخش است: تجارت مرئي (يعني واردات و صادرات كالاها) و تجارت نامرئي (يعني درآمد و مخارج خدماتي مانند بانكداري، بيمه، جهانگردي، كشتيراني و نيز سود دريافتي از طرف‌هاي خارجي و بهره‌هاي پرداختي به آن‌ها) تفاوت ميان درآمد ملي و مخارج ملي به صورت مانده حساب جاري منظور مي‌شود.
در اين ترازنامه جذب ارز به داخل كشور از محل صادرات كالا و خدمات به خارج يا ورود سرمايه به داخل كشور با اقلام مثبت منظور مي‌شود كه خود با افزايش نرخ برابري ارز رابطه مستقيم دارد.
 اعمال سياست‌هايي همچون كنترل ارز و خريد و فروش آن نيز از جمله اقداماتي است كه از طريق تعديل سطح تقاضاي كل در اقتصاد داخلي براي خنثي كردن فشارهاي وارده بر موازنه پرداخت‌ها به كار گرفته مي‌شود.
در واقع تعيين نرخ برابري ارز (به صورت كاهش ارزش پول) از جمله سياست‌هاي متداولي است كه در كشورهايي كه نظام ارزي ثابت يا مديريت شده و حتي شناور مديريت شده دارند، براي جبران كسري تراز پرداخت‌ها انجام مي‌شود.
تعيين نرخ ارز از طريق تراز پرداخت‌ها بيشتر درخصوص اقتصادهاي وابسته موضوعيت پيدا مي‌كند. با اين توضيح كه معادلات داخلي و خارجي در تعيين نرخ ارز نقش ويژه دارند.
فرض معاملات داخلي اين است كه اشتغال به حد كافي وجود دارد و نرخ بيكاري در حد طبيعي خود است و به عبارت ديگر فشاري براي تغيير ميزان واقعي دستمزد وجود ندارد.
اما معاملات و موازنه‌هاي خارجي بيشتر به تراز پرداخت‌ها توجه مي‌كنند. اگرچه برخي حساب جاري را با تراز پرداخت‌ها اشتباه مي‌گيرند. در واقع اين تئوري عجيبي است كه مي‌تواند انحراف از برابري قدرت خريد يا خود برابري قدرت خريد را در صورت لزوم توضيح دهد.
در اين ميان، مشكل آنجا است كه نه مي‌توان دقيقا نرخ طبيعي اشتغال را تعيين كرد و نه مي‌توان به نرخ ارزي كه شامل موازنه حساب‌هاي خارجي باشد، دست يافت.
پول و دارايي‌هاي ارزي
افزايش ارزش دارايي‌هاي ارزي خود موجب تقويت پول ملي مي‌شود. بنگاه‌هاي مالي و بانك‌هاي مركزي با مديريت ذخاير ارزي خود مي‌توانند ضمن آربيتراژ به تقويت برابري پول خود با ساير ارزها اقدام كنند. در يكي از معاملات اين بخش كه به «برابري بهره پوشش يافته» (CIRP) موسوم است، اگر كاهش قيمت قابل انتظار توسط تفاوت نرخ بهره جبران شود بنگاه‌ها مي‌توانند از آربيتراژ استفاده كنند.

مداخلات دولت
دولت‌ها مكررا در بازار ارزهاي خارجي مداخله مي‌كنند و با فروش بخشي از ارزهاي خارجي و ابزارهاي پولي داخلي به استرليزه كردن بازار و حتي با خريد سهام از بازار بورس داخلي به برخي مداخلات در بازار دامن مي‌زنند. استرليزه كردن در بانك‌هاي مركزي همان تغيير در تركيب ذخاير ارزي است. بانك‌هاي مركزي اصولا ذخاير ارزي را افزايش داده و اعتبارات داخلي را كاهش مي‌دهند.
برابري نرخ بهره (Interest rate parity)
سياست‌گذاران پولي دريافته‌اند كه سياست‌هاي اتخاذ شده از سوي آنان بر برابري نرخ ارز تاثيرگذار است. افزايش نرخ بهره در داخل كشور عموما موجب افزايش ارزش پول ملي مي‌شود و پايين آمدن نرخ بهره به افت ارزش پول كشور منجر مي‌شود. بدين ترتيب قيمت دارايي‌ها نقش مهمي در نوسان نرخ ارز دارد. برابري نرخ بهره در ارتباط خود با نرخ ارز و نرخ تورم به دو شكل برابري نرخ بهره پوشش يافته (Covered interest rate parity) و برابري نرخ بهره پوشش نيافته (Uncovered interest rate parity) بيان مي‌شود. برابري نرخ بهره پوشش يافته، رابطه قيمت آني بازار و نرخ ارز در بازار آتي با نرخ بهره اوراق قرضه در اقتصاد دو كشور را بيان مي‌كند.
برابري نرخ بهره پوشش نيافته، رابطه قيمت‌هاي آني و نرخ ارز مورد انتظار با نرخ بهره اسمي اوراق قرضه كشور را بيان مي‌كند.
معادلات تعيين نرخ ارز به واسطه برابري نرخ بهره پوشش يافته به طور معمول بيان مي‌كند كه نرخ بهره داخلي بايد بيشتر از نرخ بهره خارجي با مقدار برابر با نرخ تنزيل پول داخلي باشد. به طور مثال اگر نرخ برابري يوآن چين در مقابل دلار آمريكا ثابت باشد نرخ بهره در كشور نيز بايد يكسان باشد. انحراف از اين معادله به علت‌‌هايي چون هزينه تراكنش‌ها، ريسك‌هاي سياسي، منابع ظرفيت‌هاي مالياتي و مزيت‌هاي نقدينگي نسبت داده شده است.
در خصوص برابري نرخ بهره پوشش نيافته گفته مي‌شود از آنجايي كه سرمايه‌داران اصولا نسبت به رويدادهاي آتي بي‌اعتماد هستند در چارچوب انتظارات عقلاني، اگر اطلاعات جديد بررسي شود نرخ بهره در آينده بايد قويا تحت تاثير انتظارات بازار باشد. در يك محيط غيرقابل اعتماد، وضعيت برابري يك نرخ بهره احاطه نشده ممكن است مورد توجه قرار گيرد. در واقع ممكن است كه ساير متغيرها تغييري نداشته باشند. اما تغيير نرخ بهره ممكن است بر حسب شرايط با نرخ بهره مورد انتظار جايگزين شود.
برابري نرخ بهره در تعيين نرخ ارز در واقع به مفهوم برابري نرخ بازدهي دارايي در دو كشور است. اگر بازدهي دارايي‌هاي مالي بر حسب پول داخلي اندازه‌گيري شود، نرخ بازدهي دارايي‌هاي مالي داخلي (در كوتاه مدت) برابر است با نرخ بهره داخلي كه مقدار اين نرخ برابر است با نرخ بهره دارايي‌هاي خارجي به علاوه (منهاي) نرخ انتظاري افزايش (كاهش) ارزش پول خارجي. نوسان نرخ ارز حقيقي از نابرابري نرخ بهره دو كشور مورد مقايسه ناشي مي‌شود كه نرخ ارز قابل انتظار نيز از اين حيث تغيير مي‌كند.
وجود ريسك نقش مهمي در اين راستا ايفا مي‌كند. در صورتي كه عوامل كنترلي خاص در ميان نباشد برابري نرخ بهره عامل قدرتمندي در تعيين برابري ارزها است.
در شرايطي كه در برابر ريسك نوسان نرخ ارز رفتاري خنثي وجود داشته باشد، (بدون پوشش نرخ بهره) تفاضل نرخ بهره داخلي و خارجي برابر است با تغيير انتظاري نرخ ارز. اگر نرخ انتظاري ارز از نرخ ارز فعلي بيشتر باشد انتظار داريم كه كاهش آتي ارزش پول داخلي با افزايش انتظاري ارزش پول خارجي برابر باشد و اگر نرخ انتظاري ارز از نرخ فعلي ارز كمتر باشد انتظار داريم كه افزايش آتي ارزش پول داخلي با كاهش انتظاري ارزش پول خارجي برابر باشد. در شرايط گريز از نوسان نرخ ارز سازوكار پوشش نرخ بهره به كار مي‌آيد. با انجام دادوستد تامين در بازار سلف ارز افراد خود را از ريسك تغييرات نرخ ارز مصون مي‌دارند. در اين صورت نرخ سلف ارز بايد جانشين نرخ انتظاري ارز در معامله برابري نرخ بهره شود.
يعني اگر نرخ سلف ارز از نرخ ارز فعلي بيشتر باشد انتظار داريم كه كاهش آتي ارزش پول داخلي با افزايش انتظاري ارزش پول خارجي برابر باشد و اگر نرخ سلف ارز از نرخ فعلي ارز كمتر باشد انتظار داريم كه افزايش آتي ارزش پول داخلي با كاهش انتظاري ارزش پول خارجي برابر باشد.
نرخ ارز و بهره‌وري
نتايج مطالعات نشان مي‌دهد كه برابري قدرت خريد (PPP)، برابري با پوشش نرخ بهره (CIRP) و برابري بدون پوشش نرخ بهره (UCIRP) تنها بخشي از معادلات تعيين نرخ ارز را تفسير مي‌كنند و به روشني رابطه رفتار توليدكننده و مصرف‌كننده را مورد توجه قرار نمي‌دهند.
سطح قيمت‌ها به واسطه عرضه و تقاضا تعيين مي‌شود. از آنجايي كه عرضه و تقاضا براي كالاها از رفتار توليدكننده و مصرف كننده ناشي مي‌شود همين رفتار آغاز مطالعات تعيين نرخ واقعي ارز است كه از جمله اصول اقتصاد خرد در تئوري نرخ ارز مي‌باشد.
تكنولوژي توليد، نيروي كار و ميزان توليد در رقابت با يكديگر بين كشورها با لحاظ برخي شرايط منجر به افزايش كارآيي و بهره‌وري و بالا رفتن نرخ ارز يك كشور مي‌شود.
نتايج برخي فرمول‌هاي به‌كار گرفته شده نشان مي‌دهد كه قيمت نسبي ارز با نرخ نسبي توليد ناخالص داخلي (GDP) و سطح تكنولوژي به‌كار گرفته شده يا بهره‌وري در بخش كالاهاي غيرتجاري بين اقتصاد و كشور سنجيده مي‌شود. سطح بهره‌وري در داخل و خارج از كشور همچنين افزايش توليد ناخالص داخلي اسمي در داخل و خارج از يك كشور موجب استهلاك نرخ واقعي ارز مي‌شود. به عبارت بهتر افزايش نرخ رشد اقتصادي و افزايش بهره‌وري در كالاهاي غيرتجاري در يك كشور نسبت به كشور ديگر موجب استهلاك نرخ واقعي ارز مي‌شود. از اين رابطه همچنين دو عامل نيروي كار و سرمايه در توليد مورد توجه قرار مي‌گيرند.
برخي نظريات بيان مي‌كند كشورهايي كه بهره‌وري بالاتري در كالاهاي تجاري دارند تمايل به بالا بردن سطح قيمت‌ها دارند. برخي نظريات ديگر در اين زمينه معتقدند كه افزايش بهره‌وري كشور در بخش كالاهاي تجاري افزايش متناسب دستمزدها را مجاز مي‌كند.
اگر فرض افزايش نرخ دستمزدها به واسطه ارتباط بهره‌وري در كالاهاي تجاري با غيرتجاري باشد دستمزدها نيز به واسطه بهره‌وري كالاهاي غيرتجاري افزايش مي‌يابند. اين شرايط به افزايش سطح عمومي قيمت‌ها در اقتصاد و استهلاك نرخ واقعي ارز منجر مي‌شود.

نرخ ارز و انعطاف‌پذيري قيمت‌ها
نتايج مطالعات كارشناسان همچنين نشان مي‌دهد كه عرضه پول و نرخ بهره پول خارجي و سطح قيمت‌هاي عمومي از جمله عواملي هستند كه بر ارزش ارز و نرخ قابل انتظار آتي متغيرها اثرگذار هستند. افزايش در عرضه پول داخلي و رشد نرخ بهره خارجي، سطح قيمت‌هاي داخل و سطح نرخ اسمي ارز را بالا مي‌برد، درآمد واقعي داخلي را تغيير مي‌دهد و سطح قيمت خارج آثار منفي بر سطح قيمت‌هاي داخلي و سطح قيمت‌هاي خارجي دارند علاوه بر عوامل ذكر شده نرخ تورم، عرضه و تقاضا و نظام ارزي كه به انواع نظام ارزي ثابت، شناور، شناور مديريت شده و نظام ارزي مبتني بر دلار آمريكا مانند كشورهاي كويت، امارات و عربستان و .... تقسيم مي‌شوند نيز در تعيين نرخ ارز دخالت دارند.

فهرست منابع و مآخذ
1)    معاونت امور اقتصادی وزارت اقتصاد، نگرشی بر مبانی نظری کنترل ارز
2)     پایگاه علم و فناوری نامیان دانش
3)    اندرس، والتر«اقتصادسنجی سري های زمانی با رويکرد کاربردی» ترجمه مهدی صادقی شاهدانی و سعيد شوال پور،
4)    Ambler Steve, Dib Ali, Revi Nooman, "Nominal Rigidities and Exchange Rate


برچسب‌ها: تعيين نرخ ارز, بانک مرکزی شاخص های ارزی برابری ریال و دلار, اقتصاد خرد اقتصاد کلان مدیریت مالی مدیریت ارزی, دانلود مقاله, نوسان قیمت ارز قیمت دلار پشتوانه ارزی
+ نوشته شده در  پنجشنبه یازدهم دی ۱۳۹۳ساعت 12:5  توسط spow  | 

دانلود نمونه سوال امتحانی اقتصاد خرد

نمونه سوال امتحانی میان ترم اقتصاد خرد 1 تهیه شده توسط اقای کورش نظری فر

شامل 10 سوال اتصاد خرد با ارجاع به منابع برای تحلیل پاسخ ها

برای دانلود نمونه سوال اقتصاد خرد 1 به لینک زیر مراجعه فرمایید :

دانلود کنید.


برچسب‌ها: دانلود نمونه سوال امتحانی اقتصاد خرد, اقتصاد خرد, دانلود, دانلود نمونه سوال اقتصاد, دانلود نمونه سوال
+ نوشته شده در  پنجشنبه یازدهم دی ۱۳۹۳ساعت 11:58  توسط spow  | 

تدوین استراتژی مدیریت برند

«نام تجاری، منشآ اصلی مزیت رقابتی و سرمایه استراتژیک سازمان است»

مدیریت نام تجاری( برند) ایجاد ارتباطات یکپارچه و مؤثر در راستای ایجاد تصویر ذهنی مطلوب و ماندگار از برند در یک بنگاه اقتصادی، با بهینه سازی تخصص دورن سازمانی شرکای تجاری خویش و مدیریت پروژه های نوآوری، در توسعه بازار و محصولات می باشد.
تعریف برند :
در دیدگاه سنتی، برند، یک نام، عبارت یا اصطلاح، نشانه، علامت، نماد، طرح و یا ترکیبی از آنها که هدف آن معرفی کالا یا خدمتی است که فروشنده عرضه می کند و بدین وسیله محصولات خود را از محصولات شرکت رقیب متمایز می سازد.
دیوید آکر می گوید : نام و نشان تجاری، سمبلی است که با تعداد زیادی دارایی و تعهد ذهنی پیوند خورده است و هدف آن شناسایی و تمایز محصولات است.
اهمیت و ارزش نام تجاری
نام و علامت تجاری یک شرکت در شمار با ارزش ترین دارایی یک شرکت می باشد.
رشد سهم بازار کلید دستیابی به سود آوری است و مدیریت نام های تجاری راه دستیابی به بیش ترین سهم بازار است.به همین دلیل سرمایه گذاری بر روی نام های تجاری، از اولیت استراتژیک سازمان به شمار می آید. ارزش یک نام تجاری در واقع ارزش افزوده ای است که یک نام تجاری به یک محصول می دهد. ارزش ویژه یک نام تجاری به کثرت مشتریان کاملاً رضایتمند، وفادار و طرفدار آن نام تجاری بستگی دارد. این نوع مشتریان حاضرند بهای بیشتری را برای خرید یک برند خاص پرداخت نمایند.
نقش نام تجاری در توسعه بازار
•    نام های تجاری قدرتمند، بر بیشترین سهم بازار تسلط دارند.
•    نام های تجاری قدرتمند، مانع ورود رقبای جدید بازار هستند.
•    نام های تجاری قدرتمند، راه توسعه شرکت در بازار های جدید می گشایند.
•    نام های تجاری قدرتمند، نقدینگی سازمان را افزایش می دهند.
•    نام های تجاری قدرتمند، قادرند در برابر امواج تحولات و شکست در بازار به مقابله برخیزند.
•    نام های تجاری قدرتمند، از سطح وفاداری عمیق مصرف کنندگان برخوردارند.
•    نام های تجاری قدرتمند، اعتماد مشتریان خود را جلب می کنند.
•    نام های تجرای قدرتمند، شکل گیری نوآوری در سازمان ها را تحریک می کنند.

مراحل تدوین مدیریت برند
مرحله اول : استراتژی برند
شناخت فرصت های جدید یا نهفته بازار سپس ایجاد سیستم معماری شفاف، مرحله ایجاد جایگاه برند در بازار برای اثرات کوتاه مدت و ارزش بلند مدت اجرا خواهد شد به طوری که ارتباط منطقی بین برندها و دیگر محصولات در طول زمان و با گسترش سازمان، همواره حفظ شود.

•    تحقیقات و پژوهش بازاریابی (Marketing Research)
•    بررسی شرایط محیطی بازار در ایران و بررسی بازار مصرف (محیط درون سازمانی و بیرون سازمان)
•    مشاهدات بازار و شناسایی عرضه کنندگان بازار
•    تحلیل رفتار مصرف کننده
•    انتخاب گروه هدف (Target Group)
•    ویژگی های جمعیتی گروه هدف
•    الگوی مصرف گروه هدف
•    نگرش و سبک زندگی و عقاید مصرف کنندگان گروه هدف
•    بررسی رسانه های مورد استفاده گروه هدف
•    تعیین بنا و ساختمان برند (Brand structure)
•    با شفاف شدن معماری برند می توان تصویر دقیقی از رشد برند در آینده و ضرورت ایجاد برندهای بعدی و یا زیر برندها ایجاد نمود و از تردید در تصمیم گیری ها پرهیز کرد.
•    ایجاد جایگاه برند (Brand Positioning)
ایجاد جایگاه برند حساس ترین و مهمترین بخش از استراتژی برند است و تعریف شخصیت برند و محصول به همراه کلیه ویژگی های آن و آنچه می خواهیم از جایگاه برند در ذهن مخاطب ایجاد شود و ما را از رقبا متمایز نماید در این بخش شفاف شده و به بیانیه جایگاه تبدیل می شود.
•    بیانیه جایگاه برند (positioning statement)
•    نهادینه کردن جایگاه برند دورن سازمان (internal Brand Alignment
•    طراحی یکپارچه برند (corporate design)
•    نام گذاری و هویت کلامی (Naming &Verbal identity)
•    حفاظت از برند (Brand protection )

مرحله دوم : برند سازی (Brand lnnovations)
•    نوآوری های برند
•    نوآوری های محصول
•    تغییرات کیفی و فرمولاسیون محصول براساس مطالعات بازاریابی
•    طراحی محصول و بسته بندی
•    تعیین جایگاه قیمت
•    تعیین تنوع محصولات

•    راه کارهای بازار (Retail solutions)
•    تحقیقات میدانی و مشاهدات خرده فروشی ها
•    برنامه ریزی جغرافیایی عرضه کالا
•    آموزش نیروهای فروش
•    ابزارهای پیشبرد فروش


•    تعیین اولویت ها و سهم کانال های فروش
•    پشتیبانی از مراکز توزیع کالا و فروشگاهها
•    ارتقای چیدمان و فراوانی کالا در بازار خرده فروشی
•    ارتباطات برند (Brand communication)
مدیریت برند ترکیبی از نظم و هنر است. ما قادر به تولید و ایجاد ابزار های ارتباطات بازاریابی برای ایجاد برند با کارایی بیشتر و با ارزش تر می باشیم. از آنجایی که برند، محصول را برای گروه خاصی از مصرف کنندگان تشریح می کند، هر نوع ارتباط در این راستا می بایست براساس استراتژی برند و گروه مخاطب پایه ریزی شود.
•    تبلیغات رسانه ای (ATL) :
تبلیغات نیرومندترین ابزار آگاهی بخش در شناساندن برند یک شرکت، کالا، خدمت، یا اندیشه و دیدگاه می باشد. تبلیغات هنگامی به خوبی کارساز است که محدود به بازار هدف باشد.
رسالت تبلیغ                                  انتخاب پیام                      تعیین بودجه و برنامه ریزی رسانه
طراحی و تولید برای رسانه ها         خرید رسانه                       ارزیابی تبلیغات
•    تبلیغات غیر رسانه ای (BTL) :
تهیه و چاپ نسخه های اطلع رسانی، ابزارهای بصری نقاط عرضه کالا، نمونه گیری کالا، فعال سازی بازار و اسپانسر تبلیغاتی در این بخش برنامه ریزی می شود.
•    روابط عمومی (Public Releations) :
•    مهندسی افکار عمومی، خبرسازی موج آفرینی
•    ایجاد خبرنامه داخلی، نشریه و یا مجله ویژه شرکت
•    حضور در نمایشگاه ها
•    تهیه و انتشار خبر، مصاحبه ها، آگهی و اطلاعیه
•    برگزاری سمینار و انجام تشریفات
•    برنامه ریزی روزهای ویژه و رویدادها

 بارزترین مهارت بازار یابان ، توانایی آن ها در ایجاد، حفظ، مراقبت و ارتقای نام تجاری است.
«فیلیپ کاتلر»
     
Act boldly and unseen forces will come to your aid.           
Dorothea Brande


برچسب‌ها: تدوین استراتژی مدیریت برند, برند فروش مارک تجارت مشتری بازاریابی, دانلود مقالات مدیریت بازرگانی, دانلود مقاله, مدیریت برند تجاری
+ نوشته شده در  پنجشنبه یازدهم دی ۱۳۹۳ساعت 11:47  توسط spow  | 

دانلود اموزش نرم افزار PSCAD

دانلود فایل شبیه سازی سیستم قدرت توسط نرم افزار PSCAD

نرم افزار/EMTDC PSCAD:
برای شبيه سازی سيستم قدرت در اين پروژه از نرم افزار PSCAD/ EMTDC استفاده شده است.اين نرم افزار، قادر به شبيه سازی نرم حالت پايدار،گذرا و ديناميکی سيستم های قدرت می باشد. اولين ويرايش اين نرم افزار در سال1976ميلادی، توسط آقای دنيس در دانشگاه مانيتوبای کانادا نوشته شد که امروزه مدل های پيشرفته تر آن موجود می باشد که در اين پروژه از ويرايش چهارم آن استفاده شده است.
امروزه با توجه به سادگی ارتباط کاربر با نرم افزار فوق و توانايی های بالای آن در شبيه سازی سازی رفتار سيستم های  قدرت، از اين نرم افزار در شبيه سازيهای سيستم قدرت به وفور استفاده می شود. همان طورکه در شکل (1-1) مشاهده می شود محيط کار اين نرم افزار شامل چهار قسمت:
منوی اصلی، پنجره  Work space، پنجره Out put  window و پنجره Design editor می باشد.

برای دانلود فایل شبیه سازی سیستم قدرت توسط نرم افزار PSCAD و اموزش نرم افزار به لینک زیر مراجعه فرمایید :

دانلود کنید.


برچسب‌ها: دانلود اموزش نرم افزار PSCAD, دانلود جزوات مهندسی برق, شبیه سازی سیستم قدرت توسط نرم افزار PSCAD, دانلود جزوه, مدلسازی سیستم قدرت بریکر سکسیونر دیژنکتور نیروگاه
+ نوشته شده در  چهارشنبه دهم دی ۱۳۹۳ساعت 23:9  توسط spow  | 

محدود كردن جريان هجومی ترانسفورماتور به وسيله کنترل سوئيچينگ

جريان هجومي ترانسفورماتور هارمونيكهاي دامنه بلند جريان هستند كه موقعي كه هسته ترانسفورماتور در اشباع است توليد مي شوند. اين جريانها اثرات نامطلوبي دارند كه شامل افت پتانسيل يا تلفات حرارتي براي ترانسفورماتور، عملكرد بد رله هاي حفاظتي، و كم شدن كيفيت توان بر روي سيستم ميباشد.
كنترل سوئيچينگ در ترانسفورماتور مي تواند به طور بالقوه اين حالتهاي گذرا را حذف كند.اين مقاله تئوري بحث شده درباره شار هسته گذرا را شرح مي دهد.

برای دانلود متن کامل مقاله محدود كردن جريان هجومی ترانسفورماتور به وسيله کنترل سوئيچينگ به لینک زیر مراجعه فرمایید :

دانلود کنید.


برچسب‌ها: محدود كردن جريان هجومی ترانسفورماتور, ترانسفورماتور, جریان هجومی تلفات حرارتی نیروگاه افت پتانسیل, کنترل سوئيچينگ حالت های گذرا شار هسته رله حفاظت کی, دانلود مقالات مهندسی برق
+ نوشته شده در  چهارشنبه دهم دی ۱۳۹۳ساعت 22:59  توسط spow  | 

مطالب جدیدتر
مطالب قدیمی‌تر