توضیح عکس توضیح عکس
توضیح عکس تبلیغات

وبلاگ یک مهندس... - مقالات وجزوات Articles&Documents

وبلاگ یک مهندس...

دانلود جزوات درسی مهندسی کامپیوتر

دانلود جزوه های درسی درس برنامه سازی مهندسی کامپیوتر

در این پست سه جزوه اموزشی برای برنامه نویسی و برنامه سازی به کمک پاسکال و C و ++C تقدیم حضور شما می گردد.

جزوه اموزش مقدماتی پاسکال در 43 صفحه که به اموزش مطالب عمومی و مقدماتی برنامه نویسی به کمک پاسکال می پردازد.

جزوه اموزش پیشرفته پاسکال در 21 صفحه که در ادامه جزوه قبلی بوده و مطالب پیشرفته تر برنامه نویسی در پاسکال را توضیح می دهد.

جزوه درس برنامه سازی پیشرفته C و ++C در 83 صفحه تهیه شده در دانشگاه ازاد اسلامی دزفول که به تشریح و تبیین برنامه نویسی و برنامه سازی به کمک C و ++C می پردازد.

برای دانلود جزوه های درسی درس برنامه سازی مهندسی کامپیوتر به لینک زیر مراجعه فرمایید :

دانلود کنید.

پسورد : www.spowpowerplant.blogfa.com


برچسب‌ها: دانلود جزوات درسی مهندسی کامپیوتر, دانلود جزوه, دانلود جزوات مهندسی, مهندسی کامپیوتر, دانلود جزوه های درسی درس برنامه سازی مهندسی کامپیو
+ نوشته شده در  جمعه دوم آبان 1393ساعت 10:52  توسط spow  | 


تحليل تجربی و شبيه سازی شکست پره‌های تيتانيومی کمپرسور نيروگاه گازی هسا

چکيده :
در اين مقاله، مكانيزم تخريب پره هاي کمپرسور توربين‌هاي نيروگاه گازي هسا مورد بررسي قرار گرفته است. موارد متعدد شكست زودهنگام در ريشه پره هاي مرحله نهم ناحيه پرفشار کمپرسور اين توربين‌ها اتفاق افتاده است. به منظور بررسي علل و مكانيزم تخريب، مشخصات متالورژيكي و مكانيكي ايرفويل و ريشه پره‌ها و سطوح شكست آن‌ها بررسي شد. همچنين به كمك نرم‌افزار المان محدود ANSYS شرايط تنشي حاكم بر پره‌ها در شرايط كاري پايا مورد تحليل قرار گرفت. نتايج آزمايشات انجام شده نشان داد كه ريز ساختار ريشه و ايرفويل پره ها، سختي و خواص کششي، تماما" مطابق با مشخصات ارائه شده در استانداردQ  4928AMS مي‌باشد. نتايج اين آزمايشات، هيچ گونه عيوب مکانيکي و متالورژيکي در مواد پره ها را نشان نمي‌دهد.آزمايشات شکست نگاري، جوانه زني چندگانه ترک ها را نشان مي دهد. در ميکرو شکست نگاري ريشه پره ها، ذرات ريز اکسيد تيتانيوم در سطوح شکست و در دهانه ترک ها مشاهده شد. تحليل المان محدود نيز نشان داد كه حداكثر تمركز تنش، در لبه ناحيه تماس ريشه پره با ديسك مي‌باشد كه توافق خوبي با محل جوانه‌زني ترك‌ها دارد. از بين عوامل مختلف تمركز تنش، تماس نامناسب پره و ديسک در ناحيه ريشه به عنوان عامل اصلي ايجاد سايش در ريشه پره و شكست زودهنگام آن تعيين گرديد.

مقدمه:
در سال‌هاي اخير چند مورد شكست در کمپرسور نيروگاه گازي هسا در اصفهان رخ داده است. سه مورد از موارد فوق مربوط به مرحله نهم ناحيه پرفشار کمپرسور بوده كه دو مورد اخير آن در تاريخ‌هاي  24/12/1384 و 30/2/1385 بوقوع پيوسته است. هر دو تخريب از ناحيه ريشه پره ها و به طور كاملا" مشابه اتفاق افتاده است. با توجه به ضررهاي مالي زيادي که انهدام اين پره ها براي نيروگاه و شبکه برق کشور دارد آناليز تخريب اين پره ها بسيار مهم به نظر مي‌رسد. انهدام‌هاي متعددي به خاطر جوانه زني و رشد ترک هاي خستگي در پره هاي کمپرسور مشاهده شده است [1]. روش‌هايي چون اعمال تنش پسماند و پوشش دهي براي افزايش استحکام خستگي اين قطعات  استفاده مي‌شود [3-2].
خستگي سايشي آسيبي است که از حرکت هاي نسبي موضعي با دامنه کمتر از 50 ميکرون بين قطعات تحت بار نوساني اتفاق مي افتد و باعث جوانه زني ترک هاي زودرس و انهدام مي شود. بسياري از قطعات مورد استفاده در توربين‌هاي گازي و يا کمپرسور، بسيار حساس به آسيب و تشکيل ترک در نواحي اجزاء تماسي خود هستند که اين به خاطر نيروي گريز از مرکز و لرزش هاي نوساني تحريک مي شوند. اين پديده خستگي سايشي شناخته مي شود [8-4]. تخريب خستگي سايشي در ابتدا از سطح نمونه و نزديک سطح نمونه با آسيب هايي که ناشي از سايش است آغاز مي‌گردد. اين آسيب ها باعث تغيير شکل پلاستيک شديد، توزيع فيلم‌ها يا اکسيدها در سطح و انتقال مواد مي‌گردد. توزيع فيلم‌هاي سطحي يا اکسيد هاي ناشي شده از سايش به شدت مي توانند انهدام خستگي را تسريع کنند زيرا با افزايش تماس مستقيم فلز با فلز و ايجاد ميکروجوش ها، نيروهاي برشي موضعي بالاتر مي رود و از طرف ديگر، ذرات اکسيدي مي توانند به عنوان جسم سوم ساينده در ناحيه تماس عمل کرده و باعث ترغيب سايش بين دو سطح و جوانه زني ترک‌ها شوند [8-7]. کاهش لرزش‌ها و همچنين کاهش ضريب اصطکاک بين دو سطح تماس مي‌توانند در کاهش جوانه زني و رشد موقت آنها دخيل باشند [9].
هدف از كار حاضر، تعيين مکانيزم تخريب پره‌هاي كمپرسور نيروگاه گازي هسا مي‌باشد. بدين منظور از آزمايش‌هاي مختلف متالورژيکي و مکانيکي و نيز تحليل المان محدود شرايط کاري پره ها استفاده شده است.

آزمايشات:
به منظور بررسي مکانيزم تخريب پره هاي تيتانيومي کمپرسور و عوامل موثر، ابتدا تاريخچه کاري پره ها مورد بررسي قرار گرفت. ساعت کارکرد معادل و اتفاقاتي که مدتي قبل از هر انهدام گزارش شده است به دقت بررسي شد. با استفاده از آناليز کوانتومتري، ترکيب شيميايي پره هاي مرحله نهم تعيين گرديد. به كمك متالوگرافي، ريزساختار ريشه پره‌ها بررسي شد. نمونه ها بعد از سمباده زني و پوليش، در محلول  H2O-1/5%HF-2/5%HNO3 96% اچ شده و توسط ميکروسکوپ نوري بررسي شدند. تست سختي‌سنجي نيز بر روي نمونه‌هاي تهيه شده از ريشه و ايرفويل پره هاي مرحله نهم با استفاده از دستگاه  Hauser 292DR انجام گرديد. تست کشش بر روي نمونه هاي کوچک اندازه تهيه شده از ريشه پره ها بر اساس استاندارد JIS Z 2201 و با استفاده از دستگاه Instron 8500 انجام گرديد. با استفاده از دوربين ديجيتالي با قابليت عکس برداري ماکرو، آزمايشات ماکروشکست نگاري بر روي سطوح شکست انجام گرديد. در شکست اول، يکي از پره‌هاي مرحله نهم از ناحيه ريشه داراي ترک بود که بعد از اندازه‌گيري زاويه رشد سطح شکست، ريشه نمونه ترک دار از ايرفويل آن جدا شد و سطوح  شکست حاصله با دقت مورد مطالعه قرار گرفت. شكل a1 تصوير بخشي از رديف اول کمپرسور فشار قوي همراه با ريشه پره شکسته شده و شکل b1 تصوير پره¬ ترک خورده را نشان مي‌دهد. سطوح تماس نمونه ها که به شدت سائيده شده بود، محل دقيق ترک اصلي و زاويه رشد آنها به خوبي تعيين گرديد. آزمايشات ميکرو شکست نگاري نيز با استفاده از SEM Philips X230 مجهز به آناليز شيميايي EDS انجام گرفت. آزمايشات زبري سنجي در لبه تماس ريشه، قسمت ساييده نشده ريشه و اير فويل پره ها انجام گرديد.

متن کامل مقاله تحليل تجربی و شبيه سازی شکست پره‌های تيتانيومی کمپرسور نيروگاه گازی هسا با فرمت ورد را از لینک زیر دریافت نمایید :

دانلود کنید.

پسورد : www.spowpowerplant.blogfa.com


برچسب‌ها: شبيه سازی شکست پره‌های تيتانيومی کمپرسور, کمپرسور, نیروگاه گازی, توربین گاز پره تحلیل انالیز انسیس شکست, نیروگاه
+ نوشته شده در  پنجشنبه یکم آبان 1393ساعت 23:52  توسط spow  | 

دانلود تحقیق مدیریت با عنوان فرهنگ سازمانی

مدیـریت منابع انسانی پیشرفته
مدیریت فرهنگ سازمانی

تعریف فرهنگ (Culture)
كليه كوششهايي كه اعضاء يك جامعه براي انطباق خود با هنجارهاي محيط اعم از طبيعي يا اجتماعي مي كنند. (ساموئل كنيگ)
مجموعه اي از رفتارهاي آموختني ، باورها ، عادات و سنن كه مشترك ميان گروهي از افراد است و به گونه اي متوالي توسط ديگران كه به آن جامعه وارد مي شوند آموخته و به كار گرفته مي شوند.

تعریف فرهنگ سازمانی (Corporate culture)
تركيبي از باورها ، ارزشها و پيش فرضهايي است كه در سازمان وجوددارد و همه اعضاء سازمان ، كم و بيش ، به طور يكسان در معرض آن قرار مي گيرند. (ادگار شاين)
فرهنگ سازمانی ، درک یا پنداشت کلی است که اعضا از سازمان دارند .
هويت اجتماعي هر سازمان می باشد .

برای دانلود تحقیق مدیریت با عنوان فرهنگ سازمانی با فرمت پاورپوینت به لینک زیر مراجعه فرمایید :

دانلود کنید.


برچسب‌ها: فرهنگ سازمانی, دانلود جزوه مدیریت, مدیر مدیریت فرهنگ سازمان مدیریت منابع انسانی, مدیریت منابع انسانی, دانلود تحقیق مدیریت با عنوان فرهنگ سازمانی
+ نوشته شده در  پنجشنبه یکم آبان 1393ساعت 23:48  توسط spow  | 

تحلیل انرژی و اگزرژی نیروگاه بخار پالایشگاه اصفهان

چكيده: در اين مقاله، سيكل نيروگاه پالايشگاه اصفهان با ظرفيت 64MW مورد بررسي قرار گرفته و با استفاده از معادلات بالانس جرم، انرژي و اگزرژي براي هر يك از اجزاي سيكل، بازده اگزرژي و درصد بازگشت ناپذيري محاسبه شده است. همچنين  نتايج حاصل از آناليز اگزرژي ،بويلر را مهم ترين عامل نابودي اگزرژي معرفي مي كند كه 61/2 درصد از كل اگزرژي ورودي به سيكل را شامل مي شود. با توجه به مطالعات انجام شده، افزايش دماي آب تغذيه، تأثير به سزايي در كاهش تلفات اگزرژي دارد، لذا پيشنهادهايي درباره چگونگي افزايش دماي آب تغذيه داده شده است.

با توجه به محاسبات انجام شده در اين مقاله، نيروگاه پالايشگاه اصفهان، به ازاي هر 20 درجه سانتی گراد افزايش دماي آب تغذيه، افزايش راندمان ، افزايش راندمان اگزرژي سيكل به ميزان 0/6 درصد افزايش راندمان اگزرژي بويلر به ميزان 0/4 درصد و همچنين با فرض قيمت سوخت، اعلام شده از قسمت برآورد هزينه هاي پالايشگاه اصفهان به ازاي هر تن 198 دلار، ساليانه حدود 520000 دلار صرفه جويي اقتصادي خواهد داشت.

متن کامل مقاله تحلیل انرژی و اگزرژی نیروگاه بخار پالایشگاه اصفهان را از لینک زیر دریافت نمایید :

دانلود کنید.

پسورد : www.spowpowerplant.blogfa.com


برچسب‌ها: تحلیل انرژی و اگزرژی, بویلر, دانلود مقالات مهندسی مکانیک, انرژی تحلیل اگزرژی سوخت انالیز بویلر دود و هوا ران, نیروگاه
+ نوشته شده در  چهارشنبه سی ام مهر 1393ساعت 18:38  توسط spow  | 

کنترل فرکانس

در يک سيستم قدرت لازم است که توان توليدي و مصرفي با هم برابر باشند،اگر اين موازنه برقرار نباشد انحراف توان رخ ميدهد که باعث انحراف فرکانس از مقدار تنظيمی و تغيير در انرژي جنبشي روتور گردان ژنراتورها و موتورهاي متصل به شبکه مي گردد. با افزايش مصرف، افت فرکانس و با کاهش مصرف افزايش فرکانس خواهیم داشت.
اختلاف فركانس هم از لختي كل سيستم و هم از سرعت كنترل اوليه تاثير مي پذيرد.
  بنابراين در يک سيستم بهره برداري بهينه لازم است که موارد ذيل وجود داشته باشد:
      کنترل اوليه
      کنترل ثانويه
      کنترل ثالثيه
که اگر چه زمانهاي مختلفي را پوشش داده و با ثابت زمانيهاي متفاوت کار ميکنند ليکن کاملا با هم مرتبط هستند.  

فهرست مطالب:


مقدمه
کنترل اولیه
کنترل ثانویه
کنترل ثالثیه
مثال

فایل اموزشی پاورپوینت کنترل فرکانس تهیه شده در مرکز مطالعات شبکه برق ایران را از لینک زیر دانلود نمایید :

دانلود کنید.

پسورد : www.spowpowerplant.blogfa.com


برچسب‌ها: کنترل فرکانس, نیروگاه, مدیریت تولید توزیع دیسپاچینگ کنترل فرکانس شبکه برق, دانلود جزوات مهندسی برق, دیسپاچینگ
+ نوشته شده در  چهارشنبه سی ام مهر 1393ساعت 18:20  توسط spow  | 

QFD
توسعه عملكرد كيفيت

Quality Function Deployment
در دهه‌هاي اخير با پيشرفت روزافزون علوم و فنون، توسعه فناوري‌هاي جديد و گسترش ارتباطات، رقابت ميان شركت‌هاي توليدي و خدماتي جدي‌تر شده است. لري سلدن و يان مك ميلان در مقاله‌اي با عنوان: «مديريت نظام‌مند نوآوري مشتري‌مدار» آورده‌اند: امروزه رويكرد شركت‌ها به نوآوري، با وجود تلاش‌هاي فراوان از سوي اين شركت‌ها به رشد پايدار، سودآور و مورد رضايت سهام‌داران منتهي نمي‌شود. برنامه‌هاي كسب و كار بسياري از شركت‌ها متناسب با انتظار بازار رشد آنان نيست. شركت‌ها به جاي تلاش براي شناسايي نيازهاي مشتريان و استفاده از اين درك حاصله در جهت نوآوري، پول خود را در آزمايشگاه‌هاي جزيره‌اي تحقيق و توسعه، هزينه مي‌كنند. امروزه كيفيت و مشتري‌مداري به عنوان يكي از چالش‌هاي جدي رقابتي مطرح شده است و حفظ و گسترش بازارهاي داخلي و خارجي، مستلزم ارائه محصولات و خدمات با كيفيت قابل اعتماد از طريق تأمين نيازهاي مشتريان در طراحي و توليد محصولات يا ارائه خدمات است. گسترش عملكرد كيفيت (QFD)ا3، به عنوان يكي از ابزار مديريت كيفيت جامع4 امكان تحقق خواسته‌هاي فوق را براي صنايع توليدي و خدماتي فراهم مي‌كند.

تاريخچه پيدايش QFD
QFD براي اولين بار به عنوان مفهومي براي توسعه محصولات جديد براساس كنترل كيفيت جامع (TQC) به وجود آمد. QFD، ترجمه واژه كنجي (Kanji) است كه ژاپني‌ها براي توصيف تعميم گسترش كيفيت از آن استفاده مي‌كنند. تعريف QFD با توجه به منابع آموزشي مؤسسه GOAL/QPC (يكي از بزرگ‌ترين مراكز مشاوره QFD) عبارت است از: «روش و فرايندي نظام‌مند و ساخت‌يافته به منظور شناسايي و استقرار نيازمندي‌ها و خواسته‌هاي كيفي مشتريان در هر يك از مراحل تكوين محصول از طراحي‌هاي اوليه تا توليد نهايي كه براي استقرار مناسب آن نياز به همكاري همه جانبه بخش‌هاي مختلف سازمان از جمله بازاريابي، فروش، برنامه‌ريزي، مهندسي، توليد، خدمات پس از فروش و... مي‌باشند».
در تعريفي ديگر آمده است: «اگر چه QFD اغلب با فعاليت‌هاي بهبود محصول همراه است، اما كاربردهاي توليدي نيز دارد. ابزار و مفاهيم QFD براي افرادي كه در مسير توليد، درگير تقاضاي بلندمدت مي‌باشند مفيد است.
QFD به سازمان براي جهت‌گيري مؤثر درخواست‌ها به سمت مباحث با اهميت براي مشتريان كمك مي‌كند تا بتواند به صورت بهتري برنامه‌ريزي كند (شكل 1).
به‌طور خلاصه مي‌توان وظيفه QFD را در دو جمله تعريف كرد:

- تبديل و ترجمه نيازمندي‌هاي مشتريان به مشخصات فني محصول
- تعيين فعاليت‌هاي كيفيتي متناسب با مشخصات فني محصول

متن کامل مقاله توسعه عملكرد كيفيت QFD را از لینک زیر دانلود نمایید :

دانلود کنید.


برچسب‌ها: Quality Function Deployment, دانلود مقالات مدیریت, دانلود مقالات مهندسی صنایع, توسعه عملكرد كيفيت QFD, کنترل کیفیت
+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و نهم مهر 1393ساعت 20:47  توسط spow  | 

6 سيگما                                                  

مقدمه                                                            

شش سيگما يك رويكرد تجاري چندوجهي و همه جانبه است كه به منظور حركت در مسير تعالي سازماني، در صورت بهره گيري درست از آن مي تواند نقش اساسي ايفا كند. اگرچه به ظاهر، يك فرآيند و تفكر آماري را تداعي مي كند ولي به واقع مي خواهد در جاده هاي كيفيت و تعالي از طريق آسيب شناسي متدولوژي، شناسايي نقاط قوت و فرصتهاي بهبود مسير حركت و استقرار سيستم هاي كيفيت را به سمت خطاي صفر (ZERO DEFECT) ترسيم سازد و هدف عملي آنها رسيدن به سطح كيفيت شش سيگما يعني ¾3/4 خطا در ميليون است. اين موضوع خود را در جاهاي بسيار بحراني و حساس مانند حركت امن هواپيماها، كنترل ضربان قلب بيماران، كنترل حسابهاي كلان بانكي و... كه خطاي جزئي در محاسبه ضررهاي جبران ناپذيري را به بار مي آورد، خودنمايي مي كند. در اين مقاله برآنيم كه بگوييم اگرچه اين رويكرد، خود نوعي روش ارزيابي درست است اما خود متدولوژي آن نيز نيازمند ارزيابي است.

ارزيابی شش سيگما
سازماني ممكن است يك سري معيارهاي امتيازدهي متعادل داشته باشد كه در سطح آن سازمان جاري است. اگر اين سازمان تصميم مي گرفت كه تغييراتي را در طول زمان در اين معيارها به وجود آورد، با تغييرات كمي روبرو مي شد، كه به طور كلي در چنين محيطي، بسياري از معيارها بهبود پيدا نمي كردند. دليل اين امر آن است كه بسياري از سازمانها از رويكرد ساختاري براي بهبود فرايندهايي برخوردار نيستند كه بر معيارهاي اساسي تاثير مي گذارند .
شش سيگما مي تواند به سازمانها كمك كند تا زيربنايي را به وجود آورند كه در آن بهبودها از طريق پروژه هايي صورت گيرد كه از يك نقشه مسير (ROADMAP) مهندسي مجدد، بهبود فرايند ساختاريافته كه با معيارها مرتبط است، تبعيت كنند. ولي گاهي اين آگاهي به هنگام ارائه شش سيگما كافي نيست. در بعضي از سازمانها، لازم است در زمان انجام ارزيابي نيازها، به منافع اقتصادي شش سيگما توجه بيشتري شود.
ما در اين جا دربارة دو مقياس بحث خواهيم كرد كه نه تنها در هزينه يابي پروژه هاي
بالقوه (SMARTER SIX SIGMA SOLUTION = S4 مفيد هستند، بلكه مي توانند در تصميم گيري راجع به صحيح بودن شش سيگما براي يك سازمان نيز مثمرثمر واقع شوند. اين دو مقياس عبارتند از هزينه كيفيت پايين و هزينه عدم انجام كار. ما در اين مجال به توجيه اقتصادي اجراي شش سيگما خواهيم پرداخت ولي نيروهاي انگيزشي ديگري نيز از قبيل رضايت مشتري دخيل هستند. بااين حال، جلب توجه مديريت اجرايي به هنگام بحث راجع به مفاهيم و مسائل اقتصادي غالباً ساده تر است. رويكرد قوي، تركيب كردن اين دواست، يعني جامه عمل پوشاندن به رضايت مشتري و ساير معيارهاي راهبردي در مفاهيم اقتصادي جهت بررسي توسط مديريت اجرايي.
توجه به منافع مالي به تنهايي مي تواند موجب چشم پوشي سازمان از موقعيتهاي مهمي شود كه ممكن است منافع چشمگيري را از پروژه بهبود S4 نصيب سازد. ما براي اين موقعيتها پيشنهاد مي كنيم كه به كاربرد شش سيگما در سازمان از طريق پاسخگويي به سوالاتي توجه شود كه در انتهاي اين مقاله آمده است.
مفاهيم سطوح كيفي
سازماني كه به شش سيگما توجه دارد ممكن است به مفهوم عدم انجام كار نيز توجه داشته باشد. اگرهريك از رقباي كنوني سازمان، يا حتي يك رقيب جديد، به سطوح كيفي شش سيگما در بخش صنعت يا بخش بازار آن سازمان دست يابد، ايام سودآوري سازمان تحليل مي رود. وقتي شش سيگما عاقلانه به اجرا درآيد، صرفاً يك برنامه كيفي ديگر محسوب نمي شود. شش سيگما مي تواند بهبود چشمگيري در سطوح تاريخي سازمان به‌وجود آورد و نقشهايي را كه سازمان براساس آنها عمل مي كند كاملاً دگرگون مي سازد. وقتي كسي در يك صنعت، راهبرد تجاري موفق و پايدار شش سيگما را به اجرا در مي آورد، تنها راه تبديل شدن يا باقي ماندن در نقش صنعت پيشگام، اجراي هوشمندانه تر شش سيگما نسبت به رقيب است. اين پرسش كه آيا سازمان بايد راهبرد تجاري شش سيگما را در پيش گيرد، ديگر اهميتي نخواهد داشت بلكه زمان اجراي آن مهم خواهد بود.
سطوح كيفي سه سيگما كه در نيم قرن اخير رايج بوده است، ديگر قابل قبول نيست. براي مثال، در نظر بگيريد كه بازده 99/9درصد در سطوح عملكرد زير در صنايع خدماتي حاصل شود:
20000 تجويز دارويي نادرست در سال؛
يك ساعت آب آشاميد ني ناسالم در ماه؛
22/000چك بانكي كه در ساعت به اشتباه كسر مي شود؛
قطع برق، آب يا گرما به مدت 8/6ساعت در سال؛
دو فرود كوتاه يا بلند در فرودگاههاي عمده در هر روز؛
دو سانحه در روز در يك فرودگاه بين المللي؛
500 فرايند جراحي غير صحيح در هفته؛
2/000فقره پستي مفقود شده در ساعت؛
32/000ضربان قلب از دست رفته به ازاي هر فرد در سال
براي تاكيد بر مفهوم0/1 درصد نرخ نقص (99/9درصد بازده)، به اين موارد توجه كنيد: قلب شما در هر چند صد ضربه يكبار نمي تپد، حساب جاري شما به طور تصادفي هزار دلار بابت هـــزينه اي كه انجام نداده ايد، بدهكار مي شود، پرواز شما در يك فرودگاه بين المللي دچار سانحه مي شود، كليه چپ شما برداشته مي شود در حالي كه كليه راستتان سرطاني شده، چك تامين اجتماعي شما توسط دستگاه پردازش پست از بين رفته است، ليوان آب شما آلوده به باكتري سالمونلا است. حوادثي از اين دست، اگرچه كوچك به نظر مي رسند، ولي براي كساني كه آنها را تجربه مي كنند، حائزاهميت و گاهي كشنده است.
اگر به اين نتيجه رسيده ايم كه جلو اين حوادث قبل از وقوع بايد گرفته شود، پس بايد به طرف سطوح كيفي شش سيگما در كليه محصولات و فرايندهاي مهم حركت كنيم. بعضي از چيزها ارزش تلاش كردن براي سطح كيفي شش سيگما را ندارند. موقعي كه سعي مي كنيم كباب پز حياط خانه را روشن كنيم. اگر يكي از صد چوب كبريت (99 درصد كيفيت) بشكند، اهميت نمي دهيم. ولي اگر شيرگاز كباب پز نشتي داشته باشد و موقع روشن كردن كبريت باعث انفجار شود، آن وقت حتماً اهميت مي دهيم.

هزينه كيفيت پايين
در بازارهاي مالي دنياي امروز، اعطاي جايزه بابت موفقيتهاي كوتاه مدت را كه براساس سود خالص و بازگشت سرمايه در هر سه ماه محاسبه مي شود تشويق مي كنند. سازمانهاي دولتي و خصوصي، كه مي توانند هزينه كيفيت پايين را تقريباً به طور كامل از بين ببرند، مي توانند در اين زمينه در آينده پيشگام باشند. كانويي (1992) مدعي است كه در اكثر سازمانها 40 درصد مجموع فعاليتها، چه انساني و چه ماشيني، تلف مي شود.
اگر بتوان اين ضايعات را از بين برد يا به طور چشمگيري كاهش داد، قيمت واحدي كه بايستي بابت كالا و خدمات محاسبه گردد تا بازده سرمايه خوبي را به بار آورد تاحد زيادي كاهش مي يابد، و غالباً به قيمتي منتهي مي شود كه در مقياس جهاني قابل رقابت خواهدبود. لذا، يكي از ويژگيهاي بازيگران در سطح جهاني ظاهراً سرمايه گذاري بسيار كم (قابل چشم پوشي) در زمينه هزينه كيفيت پايين (COPQ = COST OF POOR QUALITY) است. تاكنون سازمانهاي زيادي مزاياي استفاده از رويكرد شش سيگما را در بهبود سودآوري و رضايت مشتري درك كرده اند.
دولتهاي فدرال و ايالتي اكثر سازمانها را، اگر نگوييم همه را، ملزم به تهيه گزارشات و اسناد مالي مي كنند تا به عنوان مبناي تعيين ميزان ماليات مورد استفاده قرار گيرند. حتي اگر براي ماليات نباشد، سازمانها سوابق مالي دقيق خود را براي اطمينان از كارايي كوتاه مدت و بلندمدت خود حفظ مي كنند. يكي از سوابق بسيار مهم مالي گزارش اختلاف است، كه هزينه ها و فروش واقعي را با هزينه ها و فروش پيش بيني شده يا بودجه بندي شده مورد مقايسه قرار مي دهد. اختلافات چشمگير بلافاصله مورد توجه واقع مي شوند و اقدام اصلاحي صورت مي پذيرد تا دچار مشكل نقدينگي نگردند، تا اواسط قرن حاضر، كمتر شركتي توجه خود را به هزينه هاي مربوط به موارد كيفي در صورت درآمد يا ترازنامه معطوف مي كرد. تنها بديهي ترين دغدغه ها يا نيازهاي بخش كيفيت ممكن بود شناسايي شده و موردتوجه قرار گيرند. در دهه هاي 1950 و 1960، بعضي از سازمانهاي بالنده شروع به ارزيابي و تهيه گزارش درباره هزينه هاي كيفيت كردند. اين امر درنهايت به روشي براي تعريف، اندازه گيري و تهيه گزارش هزينه هاي كيفيت در مقياس زماني منظم - اغلب هفتگي، ماهانه يا فصلي منجر گرديد. درصورت درآمد، هزينه هاي كيفيت معمولاً پشت مقولاتي چون هزينه هاي سربار (هزينه هاي غيرمستقيم) و هزينه هاي مستقيم (كار مستقيم و موادمستقيم) مخفي هستند. ولي تاكيد اوليه بر هزينه هاي كيفي كاملاً دقيق نبود زيرا فقط آشكارترين مقولات كيفي موردتوجه واقع مي گرديد. اين موارد به صورت نوك آيسبرگ يا كوه يخ مي باشد.
با پيشرفت جنبش كيفيت در نيمه دوم قرن حاضر، مشخص گرديد كه هزينه هاي مرتبط با كيفيت را مي توان به صورت 15 تا 25 درصد مجموع هزينه هاي عمليات نمايش داد و بسياري از اين هزينه ها نيز مستقيماً در صورت گزارش يا ترازنامه نمي آيد. اين هزينه ها كيفي واقعاً هزينه هايي مخفي هستند .
افزايش كارشناسان فني در بخش كيفيت به تعريف و توجه به اين هزينه هاي كيفي مخفي كمك كرد. محاسبه هزينه هاي كيفي سنگين توجه مديريتهاي اجرايي را جلب كرد. درنهايت اصطلاح هزينه كيفيت پايين به اين هزينه ها اطلاق گرديد. زيرا نمايانگر محصولات يا فعاليتهاي ناخشنودكننده اي بودند كه درصورت حذف، سودآوري سازمان به طور چشمگيري بهبود پيدا مي كرد. طي چند دهه حقايق شگفت آوري در اين باره كشف گرديد:
F هزينه هاي مرتبط با كيفيت بسيار بالاتر از آن چيزي بود كه گزارشهاي مالي نشان مي داد. (20 تا 40 درصد فروش)؛
F هزينه هاي كيفي نه تنها در زمينه هاي توليد بلكه در زمينه هاي پشتيباني نيز به بار مي آمد؛
F اگرچه بسياري از اين هزينه ها قابل اجتناب بود ولي هيچ فرد يا سازماني مستقيماً مسئول كاهش دادن آنها نبود.
درحال حاضر اين هزينه ها در سه مقوله عمده جاي مي گيرند.

هزينه هاي پيشگيري صرف جلوگيري از بروز عيب و نقص درهمان مرحله اول مي شود. هزينه هاي ارزيابي به تلاشهايي برمي گردد (نظير حسابرسي كيفيت) كه صرف حفظ سطوح كيفيت ازطريق ارزيابيهاي رسمي سيستم هاي كيفيت مي شود. هزينه هاي ناكامي به تلاشهاي پس از وقوعي اطلاق مي شود كه براي محصولاتي كه مشخصات لازم را ندارند يا نمي توانند انتظارات مشتريان را برآورده سازند، صرف مي گردد. نمونه هايي از يكايك عناصر هزينه به شرح ذيل هستند:
پيشگيري:
.آموزش، - ظرفيتهاي مطالعات، - جستجوي همكاران و كيفيت طراحي
ارزيابي:
- پذيرش و تست، - تست تجهيزات و تعميرات، - بازرسي و گزارش تست و ساير مواردي كه صرف بازنگري مي شود.
ناكامي داخل:
- ضايعات و دوباره كاري، - تغييرات طراحي، - تايپ مجدد نامه ها، - تأخيرات زماني و هزينه هاي موجوديها.
ناكامي خارجي:
- هزينه هاي وارانتي، - هزينه هاي بازديد مشتري، - هزينه هاي آموزش كاربردي و بازگشتيها و تماسهاي مكرر.
راهبرد تجاري S4 مستقيماً هزينه كيفيت پايين را مورد هدف قرار مي دهد مسائل هزينه كيفيت مي تواند بركسب و كار تاثير عميقي بگذارد.
تكنيكهاي شش سيگما اگر عقلايي به كار گرفته شوند مي توانند به حذف يا كاهش بسياري از مسائلي كمك كنند كه بر مجموع هزينه تاثير مي گذارند. ولي لازم است مديريت سوالهاي صحيحي مطرح كند تا اين مسائل به طور موثري موردتوجه قرار گيرند يا زيربنايي را طراحي كند كه ذاتاً چنين سوالهايي را مطرح كند. براي مثال «برخورد» با كارگران و سرپرستان به خاطر نرخ بالاي دورريز درصورتي كه علت آن آموزش ناكافي اپراتور، تجهيزات توليدي منسوخ شده يا تجهيزات بي كيفيت آزمايش براي اندازه گيري پارامترهاي كيفيت باشد، تاثير چنداني نخواهد داشت.
به طور خلاصه مفهوم هزينه هاي كيفيت پايين، ويژگيهاي ذيل را داشته باشد، مي تواند به شناسايي پروژه هاي شش سيگما كمك كند:
قابليت پس انداز مالي قابل ملاحظه را دارند؛
از اهميت راهبردي برخوردارند؛
با مسائل مربوط به متغير خروجي فرايند (KPOV) سروكار دارند؛
براي مشتري اهميت حياتي دارند.
اگر بتوان نمودار پارتو از حجم پولي مقوله فرعي هزينه هاي كيفيت پايين تهيه كرد به طوري كه بتوان زمينه هاي بهبود را شناسايي كرد، بسيار مطلوب خواهدبود ولي تهيه چنين نموداري تلاش زيادي مي طلبد. براي شروع مي توان كار را از تعيين كمي هزينه هاي كيفيت پايين در يكي از جنبه هاي راهبردي كسب و كار مثلاً دوباره كاري در محل، آغاز كرد و سپس با تعيين كمّي حجم هزينه هاي كيفيت پايين در ساير جنبه هاي كسب و كار، آن را به پايان برد.
هزينه انجام ندادن
ما به اين سوال پرداخته ايم كه آيا شش سيگما ارزش اجرايي دارد؟ روي ديگر سكه آن است كه اگر شش سيگما را انجام ندهيم چه هزينه اي برايمان خواهد داشت. به عبارت ديگر هزينه انجام ندادن آن چيست؟ مديران در هنگام ارزيابي شش سيگما بايد جنبه هاي گوناگوني را مدنظر قرار دهند: انجام ندادن، تهيه طرح ابتكاري شش سيگما و تدوين راهبرد تجاري شش سيگما. هريك از اين جنبه ها را بررسي مي كنيم.
روش انجام ندادن ممكن است براي يك سازمان انتخاب صحيحي باشد ولي سازمان بايد اين تصميم را پس از مقايسه هزينه انجام ندادن با هزينه انجام آن اتخاذ كند.
روش تهيه طرح ابتكاري شش سيگما معمولاً به عنوان برنامه ما موردتوجه اعضاي سازمان قرار مي گيرد و اين خطر را دارد كه بدون منفعت زياد در مراحل اوليه به كنار گذاشته شود. در بدترين حالت، اين طرح ابتكاري پس از صرف پول و منابع بسيار از دستور كار خارج مي شود.
روش راهبرد تجاري شش سيگما اگر عاقلانه به اجرا درآيد بيشترين منافع را دربردارد. هدف اصلي ما در اينجا روشن ساختن ذهن مديران نسبت به رويكرد شش سيگما است تا بتوانند تصميم بگيرند كه وقت و پول خود را به طور جدي صرف بررسي اين رويكرد بكنند يا خير؟
يكي از جدي ترين اشتباهاتي كه مي توانيم به هنگام پاسخ به اين سوال مرتكب شويم مربوط به تعاريف ساده است. بسياري از مجريان كارايي را با اثربخشي اشتباه مي گيرند. كارايي انجام صحيح كارهاست. اثربخشي انجام كارهاي صحيح است. اجراي عاقلانه شش سيگما توجه به انجام درست كارهاي صحيح است.
سوالهاي ارزيابي
مردم اغلب مي خواهند نمونه مشخصي از شش سيگما را مشاهده كنند كه شباهت نزديكي به وضعيت خودشان دارد تا بتوانند به چشم خود ببينند كه چگونه به آنها سود مي رساند. ولي در بسياري از مواقع هر چقدر هم كه به افراد نمونه نشان داده شود نمي توانند ببينند كه چگونه تكنيكهاي شش سيگما به طور مستقيم بر وضعيت آنها قابل اطلاق است. اين امر بويژه درمورد سازمانهاي دولتي و سازمانهاي پيمانكار دولتي كه در آنها بازگشت سرمايه نيروي انگيزشي اصلي به شمار نمي رود صادق است.
كارمندي را درنظر بگيريد كه فكر مي كند سازمانش از روش شش سيگما سود مي برد ولي با مقاومت ساير كاركنان روبرو مي شود كه منافع آن را مشاهده نمي كنند. چنين فردي ممكن است سوالهايي نظير آنچه كه در زير نشان داده شده از مديريت و ساير كاركنان بپرسد:
آيا در يك محيط فرايند بحراني داراي چندين پروژه اصلاحي هستيد كه به نظر مي رسد تاثير محدود و ناپايداري داشته باشند؟
آيا از مشكلي كه مديريت و كاركنان با آن روبرو هستند آگاهيد؟
آيا از مشكل مشتريان درمورد محصولات / خدماتي كه سازمان شما ارائه مي كند اطلاع داريد؟
آيا معتقديد كه مشتريان اصلي ممكن است با سازمان ديگري معامله كنند؟
آيا كيفيت محصولات / خدمات سازمان رقيب بهتر است؟
آيا زمان چرخه شما در فرايندها طولاني است؟
آيا هزينه هاي شما در فرايندها بسيار بالاست؟
آيا نگران آن هستيد كه ممكن است از جانب سازمان خود كوچك شمرده شويد؟ آيا اين مشكل دائمي را داريد كه در تلاشهاي گذشته خود موفقيت محدودي داشته ايد؟
آيا با مشكلات نظارتي / اطلاعاتي مواجه هستيد؟
هريك از اين سوالات را مي توان ازطريق پروژه هاي مبتني بر تفكر شش سيگما موردتوجه قرار داد. روش شش سيگما مي تواند مقياسهاي مناسبي براي موقعيتها ارائه دهد و راهنمايي لازم را در مورد آنچه كه مي توان براي حل آنها انجام داد فراهم آورد. با برآورد كردن درصد درآمد از دست رفته درمورد هر زمينه مشكلي كه شناسايي مي شود، مي توان بخشي از آن را جبران كرد.


برچسب‌ها: 6 سيگما, مقاله مدیریت, ارزیابی سازمان بهینه سازی مدیریت رویکرد ساختار توج, بهبود مسير حركت و استقرار سيستم هاي كيفيت, دانلود مقالات مدیریت
+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و نهم مهر 1393ساعت 20:42  توسط spow  | 

دانلود جزوه اموزشی در عایق و فشار قوی

فرآیند شکست در عایق های مایع
 مقدماتی در مورد عایق های مایع

کاربرد عایق های مایع:


عایق های مایع در کابل ها،خازن های فشار قوی،ترانسفورماتورها،کلید های قدرت و سرکابل ها مورد استفاده قرار می گیرند.علاوه بر ان کار انتقال حرارت را در ترانسفورماتورها و خاموش کردن قوس الکتریکی در کلیدهای قدرت بر عهده دارند

نمونه هایی از عایق های مایع:


روغن های معدنی و یا خام،هیدروکربن های هالوژن دار مانند روغن های سیلیکونی،هیدروکربن های فلوئورو،بعضی از روغن های گیاهی واسترها

ویژگی های الکتریکی وفیزیکی عایق های مایع:

متن کامل جزوه درس عایق های فشار قوی با موضوع فرآیند شکست در عایق های مایع را از لینک زیر دریافت نمایید :

دانلود کنید.

پسورد : www.spowpowerplant.blogfa.com


برچسب‌ها: فرآیند شکست در عایق های مایع, دانلود جزوات مهندسی برق, ترانسفورماتور, کلیدهای قدرت, دانلود جزوه اموزشی در عایق و فشار قوی
+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و هفتم مهر 1393ساعت 11:19  توسط spow  | 

بررسی اثر روشهای اعمال پيش کرنش (فشاری، كششی ، خمشی و پيچشی) بر خواص حافظه داری يك آلياژ پايه آهن

چكيده
در پژوهش حاضر تاثير نوع روش اعمال پيش كرنش (فشار، کشش، خمش و پيچش) بر رفتار حافظه داري، شبه الاستيسيته و دماهاي استحاله فازي يك آلياژ با تركيب اسمي Fe-14Mn-5Si-9Cr-5Ni، مورد مطالعه و بررسي قرار گرفته است. نتايج حاصله نشان مي‌دهد در يک مقدار کرنش ثابت، به دليل ايجاد تنشهاي بالاتر در نمونههاي آزمون فشار نسبت به آزمون كشش، و بدنبال آن تشکيل مقادير بيشتر مارتنزيت ά تحت تنش، کمترين مقدار اثر حافظه داري در آنها حاصل شده است. طي بالاترين مقدار پيشكرنش اعمالي (16درصد) بيشترين مقدار اثر حافظهداري به ترتيب براي نمونه هاي پيچش، خمش، کشش و فشار (5/12، 5/10، 5/5 و 4 درصد)، بدست آمده است. در آزمونهاي كشش و فشار با توجه به ميزان و چگونگي وقوع استحالههاي   و به ترتيب به هنگام بارگذاري و باربرداري، در نمونههاي آزمون كشش اثر شبهالاستيسته در راستاي كاهش حجم افزايش و در نمونههاي آزمون فشار نيز نتايج مشابهي (تا 8 درصد پيش كرنش) حاصل شده است. از طرف ديگر در كرنشهاي فشاري بالاتر از 8 درصد، مقدار اثر شبهالاستيسته در راستاي كاهش حجم كاهش يافته است. با تغيير نوع روش اعمال پيشكرنش، تغييرات دماهاي استحاله آستنيتي ناچيز بوده ولي در تغيير شكل خمشي بازيابي كامل شكل در دماهاي پايينتري از آنيل بازيابي نسبت به ساير روشهاي تغييرشكل حاصل شده است.

مقدمه
آلياژهاي حافظهدار پايه آهن بخش جديدي از خانوادة آلياژهاي حافظه‎دار تجاري بوده که بدليل داشتن مزايايي همچون قيمت پايين، استحکام بالا، قابليت ماشين‌کاري و کارپذيري مناسب، مي تواند جايگزين بسيار  مناسبي براي ساير آلياژهاي حافظه‎دار پايه مس و پايه نيكل- تيتانيوم ‎باشند] 1-3[. مطالعات نشان داده كه در آلياژهاي حافظه دار پايه آهن دو دگرگوني   و  بعد از اعمال تغيير شكل ميتواند اتفاق بيافتد. با توجه به اختلاف ميان ميزان وقوع اين استحاله ها با نوع پيشكرنش اعمالي مقدار اثر حافظه داري و شبهالاستيسيته ايجاد شده متفاوت خواهد بود [4]. مشخصه و شدت استحاله هاي فازي به پارامترهاي زيادي همچون سرعت كرنش، ميزان كرنش، حالت تنش، رژيم باردهي مكانيكي و دما بستگي دارد.  تأثير حالت كرنش (تنش) بر روي رفتار استحاله فازي توسط Kosaruk و همكارنش در سال 1989 و Lebeder و همكارانش در سال 1999 به اثبات رسيده است ]5[. قطعات تهيه شده از جنس آلياژهاي حافظهدار ممكن است در هنگام ساخت تحت تغيير شكلهاي مختلفي قرار گيرند، به همين منظور در اين مقاله ضمن بررسي و مقايسه تأثير هر يك از روشهاي اعمال پيشكرنش (كشش، فشار، پيچش و خمش) بر رفتار حافظه داري و شبه الاستيسيته يك آلياژ حافظه دار پايه Fe-Mn-Si-Cr-Ni تغييرات دماهاي استحاله آستنيتي طي روشهاي مختلف اعمال پيشكرنش نيز مورد ارزيابي و بررسي قرار گرفته است.

متن کامل مقاله بررسی اثر روشهای اعمال پيش کرنش (فشاری، كششی ، خمشی و پيچشی) بر خواص حافظه داری يك آلياژ پايه آهن را با فرمت ورد از لینک زیر دانلود نمایید :

دانلود کنید.

پسورد : www.spowpowerplant.blogfa.com


برچسب‌ها: بررسی اثر روشهای اعمال پيش کرنش, مهندسی مکانیک, فشار خمش پیچش تنش کشش کرنش, خواص حافظه داری يك آلياژ پايه آهن, دانلود مقالات مهندسی مکانیک
+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و هفتم مهر 1393ساعت 11:11  توسط spow  | 

دانلود تحقیق معماری با عنوان مسجد شیخ لطف الله

مسجد شیخ لطف الله

تا پیش از دوره صفویه، در جایگاه کنونی این میدان، باغی به نام نقش جهان وجود داشته‌است. این باغ، نام خود را از شهری در آذربایجان گرفته که اینک به نام نخجوان خوانده می‌شود. حمدالله مستوفی درباره این شهر گفته‌است:«شهری خوش است که آن را نقش‌جهان خوانند و اکثر عمارات آن از آجر است» [۱] این میدان که در فهرست میراث جهانی با نام میدان شاه ثبت شده‌است،[۲] در زمان ساخت و در تقابل با میدان کهنه که مسجد جامع در آن قرار داشت، میدان نو نامیده می‌شد.امروزه نام رسمی این میدان، میدان امام است.

فهرست:

تاریخچه میدان نقش جهان
معرفی مسجد
تاریخچه مسجد شیخ لطف الله
موقعیت قرارگیری
وجه تسمیه
ویژگی های مسجد
شناخت مسجد
تزيینات
منابع

تحقیق معماری با عنوان مسجد شیخ لطف الله را با فرمت پاورپوینت از لینک زیردریافت نمایید :

دانلود کنید.


برچسب‌ها: دانلود تحقیق معماری, دانلود جزوات مهندسی معماری, دانلود تحقیق, معماری اسلامی, مسجد شیخ لطف الله
+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و هفتم مهر 1393ساعت 0:7  توسط spow  | 

مطالب قدیمی‌تر