وبلاگ یک مهندس...

سلام دوستان عزیز

استفاده گسترده از سیستمهای تولید همزمان تولید برق وحرارت یا CHP درسامانه های نوین انرژی دردنیا هرروز ابعاد گسترده تری پیدا میکند

بهره وری انرژی وکاهش الودگیها...کاهش مصرف سوخت ومدیریت سازمان یافته انرژی از نکات برجسته ای هستند که با استفاده از سیستمهای CHP میتوان به انها دست یافت

کتابی که تقدیم حضورتان میشود درسرفصلهای زیر کلاسه بندی شده ویکی از باارزشترین منابع درزمینه سیستمهای تولید همزمان برق وحرارت میباشد


پیشگفتار
فصل اول – مفاهیم و کلیات
1 – تولید همزمان برق و حرار ت ........................................................................ 6
2 – تولید مشترک، برق و حرارت تکنولوژیی در جهت استفاده بهینه از انرژ ی ............ 8
3 – موارد کاربرد تولید مشترک برق و حرار ت ...................................................... 9
4 – مزایای تولید مشترک برق و حرارت ........................................................... 17
5 – نگاهی گذرا به تکنولوژی های متداول سیستم تولید مشترک برق و حرارت ........ 18
فصل دوم – سیستم های پایه تولید همزمان برق و حرارت
1 – فواید تولید همزمان برق و حرارت ............................................................... 19
-2 سیکل های بالادست و پائین دست ............................................................... 22
3 – سیکل های ترکیبی .................................................................................. 25
4 – کاربرد سیستم های تولید همزمان برق و حرارت ........................................... 26
-1-4 بخش صنعتی ............................................................................ 26
-2-4 بخش اداری ............................................................................. 27
-3-4 بخش تجاری ........................................................................... 28
فصل سوم – تجهیزات واجزاء سیستم تولید مشترک برق و حرارت
1 – محر ک های اولیه ..................................................................................... 29
-1-1 توربین های بخار ......................................................................... 31
-2-1 توربین گاز ................................................................................ 32
-3-1 موتورهای رفت و برگشتی ............................................................. 35
-4-1 مشخصه حرارت به قدرت الکتریکی ................................................. 42
2 – تجهیزات الکتریکی ................................................................................ 44
3 – تجهیزات بازیابی حرارت .......................................................................... 47
4 – چیلرهای جذبی ..................................................................................... 49
5 – مسایل مربوط به طراحی فنی ..................................................................... 51
-1-5 انتخاب نوع و اندازه محرک اولیه ..................................................... 51
-2-5 همخوانی بارهای حرارتی و برقی ..................................................... 52
CHP فصل چهارم – مباحث ترمودینامیکی و جنبه های زیست محیطی
63........................................................(CHP) 1 – مباحث ترمودینامیکی نیروگاه
63 ................................................ CHP -1-1 نمونه های متداول نیروگاه های
65 ...........................(CHP) 2-1 – معیارهای کارآیی نیروگاههای تولید مشترک
69 .................................................................CHP 2 – جنبه های زیست محیطی
و مطالعات موردی

امیدوارم این کتاب نیاز دوستان علاقه مند به این مباحث رو براورده کنه

موفق باشیم


دانلود کنید

+ نوشته شده در  جمعه دوم مهر ۱۳۸۹ساعت 22:22  توسط spow  |